Textilní závaží 3

Hladké typy

V tomto příspěvku jsem popisoval řetízkový typ závaží. https://www.lovecpokladu.cz/klub/a/textilni-zavazi-1-20183#post_1055773 A v tomto typy kruhové. https://www.lovecpokladu.cz/klub/a/textilni-zavazi-2-20202 Odkazy jsou bez zelené barvy rychlovolby, proto si přejeďte na komentář, kde v této rychlovolbě jsou. Ještě předem přiznávám, že jsem měl své příspěvky řadit nejprve od hladkého typu, k typu kruhovému a až poté uvést typ řetízkový. Takový je zřejmě průběh vývoje těchto závaží, od jednoduchého hladkého k propracovanému typu řetízkovému, tak jak se vyvíjely firmy založené M. Salcherem z Vídně, až po pohlcení fy Harlander a.g. společností J.P.Coats. Ale určitá moje nedočkavost a oblíbenost řetízkového typu mě svedla k tomu, že jsem začal právě jím. Dále musím poznamenat, že roztřídění do těchto typů a dalších podtypů je moje vlastní rozhodnutí a vedlo mne k tomu zjištění, že v katalogu těchto olůvek je nesmírný chaos, často tam jsou zařazeny artefakty, které závažími vůbec nejsou ( klasická pečetní plomba, archeo- puklice, Pb víčko od chemikálie apod). A orientace v tomto katalogu mi přišla nesmírně obtížná. Takto spadá každý typ a podtyp do svého ,,šuplíku" a případné porovnávání nově nalezených kusů se staršími nálezy je nepoměrně snazší. Tedy nyní hladké typy. Nazval jsem je tak proto, že vycházejí z nejprostšího a jednoduchého typu MSS WIEN. Hladké typy se vyskytují s písmeny/monogramy, s ovály s číslicemi i bez nich, popř. s hvězdami. Na fotu č. 1 jsou podtypy úplně hladké, beze všech znaků, s průměry 25, 28, 30, 35 a 40 mm a s tloušťkou 2 - 3 mm. Hmotnost pak odpovídá tloušťce a průměru, např. průměr 28 mm, s tlouškou 2,8 mm = 20 g. Dále je na fotu podtyp s oválem okolo nápisu MSS WIEN, ten bývá pouze s průměrem 30 mm. Na fotu č. 2 je tedy podtyp MSS WIEN, který se nalézá s číslicemi 1,2,3 s průměry od 20 - 30 mm, číslice však neudává jednotně vzestupnou řadu průměrů, např. č.1 má průměr 20 mm, ale č. 2 a 3 mají shodně průměr 30 mm. Jde tedy spíše o řadu hmotnostní s lišícími se tloušťkami olůvek. Ovšem při prezentaci nálezů je udáváno tak málo údajů (průměr, tloušťka, hmotnost), že nelze udělat jakékoliv seriózní zjištění. Má to tedy pouze informativní charakter o druzích nálezů a jejich přiřazení k nějakému typu a podtypu, aby v tom byl aspoň nějaký řád. Na fotu č. 3 jsou podtypy druhu RO ( o nichž se domnívám, že již nepatří do skupiny produktů firem M.Salchera ). Vyskytují se s č. 2, 3, 4 a i bez číslice, a průměry mají vzestupnou řadu - 25, 30, 35 a 40 mm. Podtyp bez čísla pak obsahuje všechny průměry a je tedy zřejmě řazen v hmotnostní řadě podle tloušťky ( např. průměr 40 mm s tloušťkou 2 mm = 24 g ). Písmena RO jsou větší, či menší, buď umístěna na 10. a 2. hod nebo v úrovni průměru a číslice na 6. hod.( na fotu je to pěkně patrno ). Význam písmen je ovšem prozatím neznámý, proto má tato část pouze význam informativní, abychom věděli, kde ta písmena/číslice na artefaktu hledat, pokud je povrch poškozen/ setřen. U jednoho komentáře v nálezech byla poznámka, že jde o zkratku rebsorten ( druh vína, s poukazem na sudovou plombu), pak by ovšem zkratka zněla RS a popř., že jde o význam rotwein ( červené víno ), pak by zase zkratka musela být RW. No a číslice 3 1/2, že značí galon. Ovšem galon, jako dutá míra, se v Čechách nepoužíval a samotný galon má jiný objem - angl. imperiální gal. = 4,55 l, U.S. wetgalon = 3, 79 l. To je jen na okraj, tedy vzpomínka na doby, kdy býval urputně hájen názor o existenci sudových plomb, který je však nyní již zcela neobhajitelný. Vyjma té - Charlieho - Pb placky/plomby z 60. let 20.stol na Al pivních sudech : https://www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/sudova-200522/ Viz zelený odkaz rychlovolby v komentáři. Na fotu č. 4 je podtyp JO, zde je situace podobná jako u podtypu RO. Vyskytují se s čísly 2 ( a znak ró ) - průměru 25 mm, č. 3 - průměr 30 mm a č. 3 1/2 - průměr 35 mm. Tloušťky bývají zpravidla s = 2 mm. Také zde je význam znaku JO prozatím neznámý a také již zřejmě nepatří do skupiny fy M.Salcher. Také zde jsou písmena různě umístěna - u č. 3 na 9. a 3. hod, číslice směřuje k 12. hod. A u č. 3 1/2 jsou písmena na 8. a 4. hod. Zajímavý typ je č. 2 se znakem ,,ró" a tečkami kdy je JO umístěno uprostřed a číslice na 12. hod. a znak ,,ró" na 6. hod. Zde je průměr 25 mm. Vše je opět pěkně vidět na fotu. Na fotu č. 5 jsou podtypy s hvězdami, HB3 a W.M - je zde patrno, že výrobců olůvek bylo mnoho, u HB3 je znak řažen dodatečně - raznicí. Považovat např. W.M za Wagstadt MASSAG by bylo však pouhou spekulací. Foto č. 6 nám ukazuje zajímavý podtyp WH - s perlením. Jde o velikostní řadu č. 3, 3 1/2 a 4, jíž odpovídají průměry 30, 35 a 40 mm. Jeden z komentářů u nálezu hovoří o tom, že číslice 3 1/2 znamená 3 1/2 deka, tedy 35 g, což je mylné - při tloušťce 2 mm, průměru 35 mm a m.hmotnosti Pb = 11,3g/cm3, vyjde váha na 21,7g - tedy váha obvyklá u těchto velikostí - zpravidla 22g. Dále si povšimněme onoho perlení a porovnejme jej s nálezy : https://www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/plomba-pb-sudowa-217670/ Opět viz v komentáři v zelené rychlovolbě. Průměr 35 mm (tedy nám známá velikostní řada), tloušťka 2 mm (obvyklá a nejčastější u závažíček), perlení (totožné), vročení podle údajů o majiteli obchodu r.1890-1900 (přesně spadá do doby ,, zlaté éry" zátěžových olůvek), materiál Pb (pro reklamní žetony naprosto neobvyklý), obchod s prýmky (známý fakt z předchozích příspěvků o reklamním účelu závažíček, kdy dodavatel textilu/galanterie zároveň prezentuje svoji firmu švadlenkám). Všechna tato fakta poukazují na jakýsi způsob ,,oslího můstku" a na chybné určení - žetony reklamní. https://www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/specialni-sudovka-223803/ Zde totožná situace - perlení, Pb ( poukaz např. na válečné medaile z Pb - nedostatek mosazi je opět jakési ,,vrtění psem"), průměr 30 (velikostní řada), obchod se střižním zbožím ( pro švadlenky, jež potřebují i závažíčka). Tedy opět chybné určení - jako reklamní žeton. Na fotu č.7 podtypy se znakem H, respektive H@ (jiný podobný znak jsem na klávesnici nenašel) a opět s perlením, velikostí 25 a 30 mm. A je přidán i onen Lederer&Lion - jsou si velmi podobné, že? Na fotu č. 8 pak vidíme jak reklamní použití olůvek, tak i tzv. druhotné uzpůsobení těchto zátěží. Např. kruhový typ RITA 35 s 6 otvory - patrně nějaká záslepka do potrubí, další typ s oválnou dírou - jedna z možností použití jako setrvačníku v roletě (zde vůbec asi nejde o textilní závaží). Druhotnému použití olůvek bude věnován některý z dalších příspěvků. Další obrázek je velmi známý a ,, prostřílený", jde o nádherného jelena se špendlíkem v paroží. Ačkoliv nese označení Fabrik Marke, má zároveň i známou číslici 3 1/2 a 1 kruh, což jej řadí mezi kruhové typy. Za povšimnutí stojí negativní reliéf kruhu - nejde o častý jev u těchto olůvek. A jelen nás odkazuje na legendu o sv. Hubertu a jelena s křížkem v paroží a autor jej použil jako vtipnou připomínku svého dalšího zboží - špendlíků. http://1url.cz/DziAJ http://1url.cz/gzix7 http://1url.cz/RziSl A poslední ukázkou je váha ( nepodstatné je, jaké je více podobná- soudní, lékárenské, kupecké, laboratorní). Opět s 1 kruhem a číslicí 2, tedy průměru 25 mm. Zde je opět vtipně naznačeno, že těžká věc ( skutečné závaží s kalibrací) je také těžké, jako ona olůvka pro galanterní používání. Prostě dodavatel se snaží spojit svého zákazníka (švadlenku) s jím dodávaným zbožím. Srovnej pak toto : https://1url.cz/PziAq. Kuřáci - kupujte cigarety Marlboro. Také reklamě bude věnován speciální příspěvek zde v klubu. Snad jsem Vás příliš neunavoval, pokud to někomu pomůže v identifikaci jím nalezených koleček, pak je to jen dobře, zapřísáhlí odpůrci textilních závaží ať to radši nečtou a podívají se spíše na TV, a ušetří si nervy,doba je zlá a seniory si musíme chránit. Na komentáře nyní nemohu odpovídat, jdu dělat charitu. Lovu zdar!
Podtyp bez čísel a ovál MSS WIEN
Podtyp bez čísel a ovál MSS WIEN
MSS WIEN s cisly
MSS WIEN s cisly
Podtyp RO
Podtyp RO
Podtyp JO
Podtyp JO
W.M, HB, s hvězdami
W.M, HB, s hvězdami
WH s perlením
WH s perlením
Podtyp H, Lederer&Lion
Podtyp H, Lederer&Lion
Reklama a druhotné použití
Reklama a druhotné použití
5 hlasů
5 hlasů

Komentáře

položka 933: "Závaží do obleku, obchod se střižním zbožím Lederer & Lion (něm. texty).
Olovo jednostr. 31 mm. Lit.: SZ HK 68 (1991), str. 236-247. kor."

https://docplayer.cz/12202391-1-1-11000-11000-11-dukat-1857-a-zcela-n-hr-0-0-5000-8000-12-8-zlatnik-1890-kb-rjeka-n-rysky-0-0-4200-7500-13-20-k-1894-n-hr.html

Bohužel bez fotografie ale popis více než výmluvný.

Díky 👍 za info, já jsem to vždy říkal že ti Ledereři nejsou reklamní žetony ale zátěže ( s reklamním textem ).
A nešel by, prosím, ten odkaz dát ve zkrácené formě - https://1url.cz/?
Je to šílené dlouhý.
😄🐒😁

Tak jsem si to stáhl a zde pro ostatní zkrácený odkaz :
https://1url.cz/Xzwln
😁🐎🐕🐢😁

Zase samé nesmysly bez toho, aby jsi to nečím doložil! U minulého příspěvku jsem se tě v komentářích ptal, kde bereš tu jistotu, že závaží s nápisem MSS WIEN a čísly, závaží s nápisem HAG a čísly a ta závaží s řetízkem a čísly, vůbec nějak souvisí s firmou Harlander Coats (Mathias Salcher & Söhne und Harlander Baumwollspinnerei und Zwirnfabrik AG St. Pölten-Harland atd.)? Odpověď či reakce žádná!

Nejdřív by jsi měl řádně doložit literaturou a psanými prmeny, že tyto tři druhy závaží, mají s touto - v průběhu doby různě přejmenovávanou - firmou něco společného! To zatím v žádném ze svých příspěvků nijak nedokazuješ a podsouváš to tu ostatním jako hotovou a definitivní a absolutní věc, kteru jsi našel někde na internetu. ... Napadlo tě někdy, že ta závaží mohou souviset třeba s úplě jinými firmami! ...

Stejně tak, by jsi měl nejprve doložit i ta další zcela umělá spojení závaží s těmi firmami, které uvádíš výše a ne jen vytvářet další a další zcestné hypotézy a neustále planě spekulovat!

Reklamní žetony maličké prýmkařské firmičky Lederer & Lion, která fungovala v Praze v druhé polovině 19. století, tu dle zcela mylné interpretace a mylného určení v popisu k nějaké aukci z r. 2011, automaticky spojujete s dalšími závažími. Vy dva jste se hledali až jste se našli!

Reklamní žetony - a nic jiného to ani být nemůže - si pro svoje potřeby nechávali vyrábět také např. firmičky a obchodníci - Josef Stephan Oesterreicher v Praze Železné ulici č. 1 (tzv. zur Stadt Teplitz, Posamentir-Waaren-Fabriks-Geschäft // Posamentirwaaren // Galanteriewaarenhandlung), Florian Weil v Praze Na Příkopě, Heinrich Wokurka v Praze v Perlové ulici číslo 9, sám Hermann Lederer (ten měl v Praze více firem) a další a další drobné firmičky s podobným zbožím. Tehdy byla v Praze a ve Vídni v prýmkařském oboru a mezi obchodníky obchodující s galantérním zbožím poměrně silná konkurence a každá firmička i obchodník s takovýmto zbožím, se chtěly nějak udržet a přežít na trhu. ...

nebet: Promiň nezlob se na mě nebo zlob, ale to co je napsáno nahoře a tváří se to jako příspěvek, je pouze snůška jakýchsi nic moc neříkajících informací, která není ničím doložena. Je to jen výplod hodně bujné fantazie a vytváření něčeho nereálného. ... Toto by nikdy neprošlo žádnou oponenturou a nikde by to neotiskli, protože ti co by to kometovali jako oponenti, by to shodili ze stolu a poslali by autora na základní školu. ...

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru