Hodně zjednodušená teorie dělostřelecké munice

Kategorie: Války , Munice a zbraně

Hodně zjednodušená teorie dělostřelecké munice. Berte to jako úvod a snahu o objasnění základních pojmů v oblasti munice

Dělostřelecké střelivo

 

Je určené pro dělostřelecké zbraně (kanóny,houfnice a minomety)dělostřelecké střelivo se dále dělí na malorážové(do 75mm)středorážové(od 75mm do 155) a velkorážové(nad 155)

Dělostřelecký náboj

je  souhrn všech částí potřebných k provedení jednoho výstřelu. Skládá se ze střely a nábojky.                                     

 

            Střela      - zapalovač                                                     Nábojka    -  prachová náplň

                            - tělo střely                                                                           -   nábojnice

                            - trhavina                                                                             - příslušenství PN             

                                                                                                                          - zápalkový šroub

                                                                                                                    

 Rozdělení podle konstrukce: Jednotné - střela je pevně spojená s nábojkou                  

 Jednotný náboj                                                    

 

Dělené      -střela a nábojka jsou nabíjeny odděleně         

delena-munice125mm.jpg                                      

Dělostřelecké střely:

 

Konstrukce střely -     hlavová část-přední ogivál

 • - válcová část - sestřeďovací nákružky, vodící obroučky
 • - zadní část - zadní ogivál

 

 

Sestřeďovací nákružek-přední(horní) má ho každá střela

                                            zadní-vede střelu hlavní při nabíjení     

 

Vodící obroučky mají za úkol:

 • 1. zachytit střelu vpřechodovém kuželu
 • 2. vytvořit uzavřený prostor skonstantním objemem
 • 3. utěsnit prachové plyny na celé dráze střely vhlavni
 • 4. udělit střele rotaci spožadovanou úhlovou rychlostí
 • 5. zabezpečit počátečním odporem obroučky pravidelné hoření prachu tak, že střela se dá do pohybu až při dosažení určitého tlaku
 • 6. zajistit vedení střely vhlavni,chybí-li zadní sestřeďovací nákružek.

 

Nejvhodnější šířka obroučky je:

 • - u malých ráží 10mm
 • - u středních ráží 15mm
 • - u velkých ráží 25mm

Materiál na obroučky je čistá měď nebo nízkouhlíkatá ocel FeS.

 

ROZDĚLENÍ DĚLOSTŘELECKÝCH  STŘEL

 

1.Podle určení

 

a)střely základního určení

 • - O-tříštivá
 • - F-trhavá
 • - OF-tříštivotrhavá
 • - B-protibetonová
 • - P-prmtipancéřová
 • - PSv-protipancéřová svítící
 • - Pp-protipancéřová podkaliberní
 • - Pr,K-kumulativní
 • - CH-chemická
 • - Z-zápalná
 • - Š-šrapnelová
 • - KS-kontejnerová

 

b)střely speciálního určení

 • - D-dýmová
 • - os-osvětlovací
 • - A-agitační

 

c)střely pomocného určení

 • - Cv-cvičná
 • - Nh-náhradní
 • - Šk-školní
 • - Fiktivní
 • - Svědečná

 

2.Podle stabilizace

a)střely rotující-s vodícími obroučkami

b)střely nerotující-šípové kde je stabilizace zaručena křidélky

 

3.Podle ráže

a)malé ráže          do 75mm

b)střední                76-152mm

c)velké                  nad 152 mm

 

4)Rozdělení podle průměru ráže střely k ráži hlavně

a) rážové-shodná ráž střely s hlavní

b) mimorážové-podkaliberní(menší ráže)

                           nadkaliberní(střela má větší ráž)

 

5)Podle tvaru střely

 a)dalekonosné

 b)nedalekonosné

 

Střela tříštivá - O

 -účelem je ničit živou sílu,palebné prostředky,bojovou techniku a vzdušné cíle, které ničí nebo vyřazuje z boje účinkem střepin.

strela-tristiva.

Střela trhavá  - f

-účel střely je ničit stavby, úkryty a překážky tlakem plynů. Z toho vyplívá i požadavek na konstrukci.Obsahují co možná největší množství trhaviny a střepinový účinek je zde druhořadý.Z hlediska trhavého účinku jsou výhodnější střely větších ráží.

Strela-trhava

Střela tříštivotrhavá - OF

-účelem je spojit účinek střely v jeden a podle nastavení zapalovače zvolit jeden z nich.Těchto střel se používá u  středních a velkých ráží. Tělo je ocelové z jednoho kusu.

Pro tyto střely používáme nárazové zapalovače se stavitelným zpožděním. Při nastavení na účinek okamžitý dosáhneme účinku tříštivého, při nastavení na zpoždění je účinek trhavý.

Konstrukční úpravy - zadní část střely může být opatřena sací dutinou,která umožňuje prodloužení dostřelu.

Střela protibetonová  - B

-účelem je ničit betonové a železobetonové opevnění a stavby. V případě nutnosti i ke střelbě proti tankům. Působí v cíli dopadovou energií a po proniknutí, tlakem plynů při výbuchu.

Strela protibetonova
Střela protipancéřová - P

- účelem je ničit tanky, obrněné prostředky a opevnění,svou dopadovou kinetickou energií.

Strela-protipancerova

•1.       Proti pancéřová střela se zápichy:

U předního sestřeďovacího nákružku jsou na těle dva zápichy, které mají usměrnit postupné štípání hlavové části střely při dopadu na pancíř a vnikání do něho. Má tupou špičku , která zabraňuje sklouznutí střely. Střela je opatřena balistickou čepicí pro zlepšení balistiky.

 

•2.       P střela s Makarovovou čepicí

Má tvrdou kalenou hlavovou část. Směrem k zadní části tvrdost klesá. Hlavová část střely je krátká vytvořená kruhovým obloukem o malém poloměru

. Na špici střely je nasazena Makarovova čepice ze stejného materiálu, tepelně zpracována tak, že její tvrdost nepřesahuje tvrdost houževnaté zadní části střely. Při dopadu na pancíř se čepice zaryje a naruší jeho vrstvu.Současně zabraňuje sklouznutí a přiklání střelu kolmo k pancíři.Střela je opatřena balistickou čepicí.

Střela protipancéřová podkaliberní - Pp

-účelem je ničení obrněných prostředků, tvrdé těžké jádro proniká pancířem s vysokou  kinetickou energií.

Strela-podkaliberni 

 

 Druhy Pp střel :

 • 1. rotační soddělitelnými částmi
 • 2. šípové

Průbojnost se může zvýšit  větší hmotností jádra.

Střela kumulativní - K (Pr)

- účelem ničit tanky a obrněné prostředky kumulativním účinkem, který se snižuje rotací střely.Průbojnost není závislá na rychlosti střely a dálce střelby.

Strela-kumulativni

střela chemická

- účelem je ničit živou sílu působením BCHL.

 

Strela-chemicka

Střela zápalná - Z

-účelem je vyvolání požáru techniky,objektů ,aj.

Strela-zapalna-trh.pouzdrem

Střela šrapnelová - Š

-účel ničit živou sílu(náplň tvoří šipky,ocelové kuličky)

 Strela-srapnelova

Střely  speciálního určení

Střela dýmová - D

 -znemožnit nebo snížit pozorování. Možno použít pro označování cílů a k zastřílení.Základním požadavkem na dýmové střely je vytvoření co největšího, dlouhotrvajícího, neprůhledného oblaku dýmu.

Střela osvětlovací - os

 -krátkodobé osvětlení terénu v noci tak, aby bylo umožněno pozorování a vedení palby.

Střela agitační - A

-  doprava agitačního materiálu(letáky)

Dělostřelecké miny

  -zvláštní druh střel dělostřeleckého typu určených pro minomety. Na dráze jsou stabilizovány křidélky(šípovou stabilizací).

Používají se ke střelbě vrchní skupinou úhlů (45-85°), dráha letu je velikou křivost, což umožňuje velmi účinnou palbu na odvrácené svahy. Jednoduchá křídlová stabilizace, nízké tlaky plynů při výstřelu a střelba vrchní skupinou úhlů určují základní konstrukční i bojové vlastnosti dělostřeleckých min.

Nízký tlak plynů umožňuje volit poměrně tenkou stěnu těla min , čímž se zvýší koeficient plnění a vzroste tak účinek v cíli.

 

Konstrukce :

1. tělo miny - zhotoveno z muniční oceli nebo lité oceli.

Skládá se:

a) hlavová část - vytvořena kruhovým obloukem o malém poloměru křivosti.

b) válcová část -  Je vypracována jako sestřeďovací nákružek nebo labirintové těsnění. U min kapkovitého tvaru je nejkratší částí, u min válcových je protáhlá a opatřena sestřeďovacími nákružky.

c) zadní část - protáhlejší, je tvořena kruhovým obloukem o velkém poloměru křivosti. Je opatřena závitem ke spojení se stabilizátorem.

 

2. Trhací náplň - nejčastěji TNT

 

3. Stabilizátor - zabezpečuje stabilní let -skládá se:

-trubka stabilizace -je to  ocelová trubka opatřená na konci závitem pro spojení s tělem miny. Má zpravidla šest otvorů k průšlehu plamene od základní náplně na dílčí. Do trubky stabilizátoru vkládáme základní náplň a na trubku stabilizace přidáváme dílčí náplně ( miny považujeme za dělený náboj).

-křidélka stabilizace jsou z ocelového plechu o síle 1,5-3 mm. Na spodní části křidélek je vodící výstupek, který tvoří sestřeďovací plochu  proto miny při nabíjení

4. Základní náplň - zažehuje dílčí náplně (u malých ráží lze použít jen základní náplň k výstřelení miny)

5. Dílčí náplně -  přidávají se na stabilizátor  miny                              

Rozdělení dělostřeleckých min :

 

1. Podle konstrukce

 • a) kapkovité - krátká válcová část
 • b) válcové - protáhlá válcová část

 

2. Podle určení

                a) základního

                O   - tříštivá

                F    - trhavá

                OF - tříštivotrhavá

                P   - protipancéřová

 

                b) speciálního

                D  - dýmová

                os- osvětlovací   

 

                c) pomocného.

                Cv - cvičná

                Šk - školní

del-mina-tristiva

Nákres rozbušky Ž

Rozbuska

 

neznámý
29202 17

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Poučné.

Zajímavý článek , doufám že něco podobného nekopnu. ;-)

Opět jsem se přesvědčil,že mě tyto věci neberou, ale za poučný článek a za tu práci co ti to dalo Palec.

Zajímavý článek ;-)

Díky za článek ;-)

Dobře napsáno,jednoduše,přehledně,kompletně.Palec.Díky 8-)

zajímavý doufám,že tohle nikdy nenajdu

Zaskočilo mě použití množného čísla jednotného, cituji: Pro tyto střely používáme nárazové zapalovače se stavitelným zpožděním. To teda nepoužívám.... :-) :-P

Poučné!!! ;-)

Zajímave čtení :-) :-D

Když já si nemůžu pomoct, při čtení článku si připadám jako při základním výcviku dělostřelců ( ti kdysi měli učebnu vedle nás )a pro praxi, pokud nemám ambice stát se dělostřelcem, z toho asi nepoužiji opravdu ničevóó nic.... :-(

Myslel jsem samozřejmě denodenní hledačskou praxi v terénu.

Á tady vzniká přátelství na celý život.Tak schválně kdo z vás dál dočůrá???? :-D :-D :-D :-D :-D

SHORTY, ty jeden šprímaři, já vůbec nechci čůrat dál, já jsem v tomto oboru laik a jsem rád, pokud tento článek od faryho pomohl některým hledačům, což se z reakcí nechá odvodit. A jsem rád, že fary sem tento článek vložil. Já jsem napsal poněkud rejpavé stanovisko (uznávám), ale to je názor pouze mé osoby. Myslím si, že fary připravuje pokračování a to se bude už týkat konkrétnějších věcí a příkladů z terénu. Je to tak fary?

Článek je dobrej,přesné popisy,jednoduché a přehledné rozdělení děl.munice,ale jak píše traxxas,pro hledače v terénu je to nic.Pokud nebudou v článku fota nalezů munice z terénu s popisem,může se stát že hledači budou volat PČR na každou rouru v domění že našli např."pancéřovou pěst",nebo budou se naopak snažit ji vypajsrovat z podkořene stromu v domění že je to trubka z plotu.Hodně hledačů kope sekeromotykou,tak tu na ústupovky bych nikdy nevzal.Je toho hodně co napsat ohledně munice,takže je dobře že se tady začínají scházet různé články,ať jsou odborné nebo ne. ;-) 8-) 8-)

Pěkné a poučné,jen tak dál!! ;-)

Nederlande, mluvíš mi tak nějak z duše. Ne, že by mi tento článek nic nedal, to není pravda, poučil jsem se teoreticky, s jakými typy munice se můžeme setkat, jakou mají konstrukci a jaké mají účinky v případě aktivního použití. Ale to je vše. A já neaspiruji a dělostřelce. ;-) ;-) ;-) Velmi kladně hodnotím řez ženijní rozbuškou-konečně ! ! ! !

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru