28. 10. 2008 Kalendárium

28. 10. 2008 Vodovod z dob Václava IV.

Kategorie: Nálezy a záchranné výzkumy v ČR a SR , Kalendárium

Brnem tekla voda potrubím už ve středověku. Před třinácti lety to zjistili archeologové během výzkumu na Dominikánském náměstí. Další část vodovodu pak objevili na náměstí Svobody. 

Archeologové se do průzkumu pustili během výstavby kolektorů. Plocha výzkumu nebyla nijak rozsáhlá, výsledky byly ovšem velmi zajímavé. Prováděli ho archeologové ze známé brněnské organizace Archaia Brno.

„Podařilo se vypreparovat dosud nejstarší dlažbu na veřejném prostranství v historickém jádru Brna. Můžeme uvažovat o tom, že zde byla položena někdy v polovině čtrnáctého století. Velmi zásadní je pak odkryv dvojice vodovodů,“ přiblížil archeolog David Merta. 

Starší vodovod byl dřevěný a podle archeologů byl mladší než zmiňovaná dlažba. Pravděpodobně ze čtrnáctého až patnáctého století. 

„Zachoval se z něj liniový výkop s otiskem vlastního potrubí. Druhý vodovod můžeme datovat do šestnáctého století. Vodovod byl velmi precizně technicky řešen, jak vlastní keramické trubky a jejich spoje, tak i vlastní uložení po stránce izolace a ochrany z hlediska možnosti statického porušení při pohybu ve vozovce nad ním,“ nastínil Merta. 

Potrubí, které jsme při výstavbě kolektorů ve Veselé a Panenské ulici, vedlo z kopce Puhlík Dominikánskou a Zámečnickou do severní části města

Vodovod nechal v roce 1416 vybudovat Václav IV. Rourový systém byl původně dřevěný, později kamenný a železný. Starý vodovod sloužil až do doby, kdy jej na konci devatenáctého století nahradily litinové roury. 

Prvně nalezené roury byly devadesát centimetrů dlouhé s vnitřním průměrem deset centimetrů. Na rozdíl od těch z Náměstí svobody měly menší průtočnost. 

„Tento vodovod nepochybně sloužil až do položení moderního litinového vodovodu na sklonku 19. století. Odkryt zde byl i odpadní cihlový kanál odvádějící vodu z bývalé studny, která stávala uprostřed náměstí,“ potvrdil Merta. 

Zdroje: www.archaiabrno.org, www.denik.cz

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

I tenkrát byli kluci šikovní 😊

Jihozápadní svah Petrova, zvaný Puhlík, spadal původně velmi příkře k bažinaté louce u svrateckého náhonu. V roce 1415 se městská rada dohodla s Prokopem z Písku, který zbudoval vodovod v Čáslavi, a s bohatým brněnským patriciem Václavem Haasem, že za své peníze postaví vodovod ze Svratky přes Puhlík. Vodovod měl napájet kašny na Horním a Dolním trhu, přivádět vodu do pivovarů i do jednotlivých domů. V roce 1416 král Václav IV. ujednání potvrdil a v Brně byl postaven první vodovod. Voda byla odebírána z náhonu Svratky a čerpadlem, které stálo u tzv. Lamplova mlýna (přibližně v místě dnešních lázní na Kopečné), byla hnána do výše 140 stop (44,2 m) do vodojemu na Puhlík. Rourový systém byl původně dřevěný (vrtané roury z borového dřeva, spojované krátkými železnými válci), později kamenný a železný. Voda procházela složitým systémem usazovacích nádrží a přepadových komor do dřevěných vodojemů a odtud potom vedla Starobrněnskou ulicí do města.
S omluvou vyňato bez svolení autora z: https://www.brnenske-podzemi.cz/vodojemy-na-petrove a to
ne pro vlastní obohacení, ale pro krásu a historii Brna!

Ještě že to nebyl Starobrnovod :-P

Plně souhlasím a podepisuji. :-)

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru