Dvě pozvánky, jedna rekonstrukce bitvy a přednáška v Dolních Dunajovicích

Kategorie: Vzpomínkové akce

10.–13. ČERVENCE 2014

Bitva u Znojma (10.–11.7. 1809) byla významným, ale v ČR málo připomínaným vojenským střetnu-tím mezi francouzskou (až 100 000 mužů) a rakouskou armádou (40 000 mužů), přičemž nejtěžší a nejdůležitější boje probíhaly u obce Dobšice. Co do počtu nasazených vojenských sil byla srovnatelná se slavnější Bitvou tří císařů u Slavkova (cca 160 tis. můžů), padlo v ní však 4,5x méně vojáků a to zejména díky státnicky prozíravému rozhodnutí Napoleona přijmout nabízené příměří a nepokračovat dále v boji do úplného zničení rakouské armády. Napoleonovo vítězství a následné uzavření příměří ukončily 5. koaliční válku a podstatným způsobem ovlivnily rozložení politických i vojenských sil v teh-dejší Evropě.

Jezdecký klub Acaballado o.s. ve spolupráci s Obecním úřadem Dobšice, Sokolnickou chatou Zno-jmo, městem Znojmo a akciovou společností Znovín za podpory Jihomoravského kraje, připravuje rekonstrukci, jež proběhne ve dnech 10. až 13. července 2014. Počítá se s účastí až 400 vojáků

v dobových uniformách z období napoleonských válek, reprezentujících zejména armády Francie a Rakouska a řady koní a děl.

Program celé akce bude řešen formou příběhu, tak aby návštěvníci měli možnost po celou dobu sle-dovat historické souvislosti a samotný průběh, více jak dvě stě let staré války a zároveň poznávat a propagovat region Znojemska a Jihomoravského Kraje.

Historický příběh – osa projektu:

Loucký klášter a přilehlé okolí budou v pátek, po dvou až třídenním pochodu vojsk (resp. jejich jednot-livých oddílů), postupně obsazovány vojsky Spojenců a Francouzů. Obě nepřátelské armády po prů-chodu sousedními obcemi zaujmou postavení v areálu kláštera, kde si vybudují polní tábor a večer svedou první střet o vlastní klášter. Předpokládáme krátké šarvátky již v průběhu pochodu či mezi průzkumnými jednotkami. Pochod vyrazí z rakouské obce Seefeld-Kadoltz již ve čtvrtek. První noc stráví bojem o obec Dyjákovičky a v pátek dorazí do areálu Louckého kláštera. V sobotu odpoledne, po ranním výcviku jednotek, začnou úvodní přestřelky a mezi oběma armádami propukne boj

v prostoru polí nedaleko obce Dobšice. V polích v té době bude vzrostlé obilí a celá bitva bude za-končena v meandrech řeky Dyje. Boje budou ozvláštněny bojem o replik selských stavení a přilehlý porost hájku. Po skončení bitvy a po výměně zajatců, odpochodují armády do svých táborů. V neděli dopoledne ustupující rakouská armáda obsadí Loucký klášter. Francouzská armáda se pokusí areál kláštera obsadit, což se po prudkých bojích částečně podaří. Závěrečná bitva však skončí bez vítěze po přijetí hlášení o uzavření příměří. Po zastavení bojů proběhne slavnostní nástup všech zúčastně-ných vojenských jednotek, velitelé armád se slavnostně pozdraví a provedou slavnostní přehlídku. Obě armády pak odejdou do svých táborů a akce bude ukončena odjezdem účastníků.

Pořadatelé akce, si kladou za cíl pestrou podívanou na historické uniformy a zbraně, divácky atraktivní formou připomenout nesmyslnost válek a zároveň propagovat Jihomoravský Kraj, obec Dobšice a město Znojmo, u nás i v zahraničí.

Akce bude financována obcí Dobšice, městem Znojmo, Jezdeckým klubem Acaballado, o.s. za při-spění Jihomoravského kraje.


Diskuzní setkání s archeology v Dolních Dunajovicích


Pozvánku si můžete zobrazit v plném rozlišení poklepáním na obrázek.

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

koukám že ta přednáška vychází akoorát na klubovku... ;-)

Super jedu to omrknout konecne asi padli barieryPozoruhodné setkání. Bylo fajn.

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru