HISTORIE MEDAILE A KŘÍŽE SV. BENEDIKTA

Kategorie: Archeologie a nálezy detektory , Nálezy a záchranné výzkumy v ČR a SR

Medaile svatého Benedikta, jedna ze svátostin svaté Církve, spatřila světlo světa poprvé zřejmě již v dobách středověku v prostředí Benediktinského řádu. Svatý Benedikt velmi ctil a miloval Ukřižovaného Ježíše, Spasitele světa, Jeho mocí vykonal velké množství zázraků a vyhnal množství zlých duchů. Kříž byl od počátku v benediktínské řeholi předmětem osobité lásky a úcty. Zobrazení sv. Benedikta s Křížem v ruce se pravděpodobně rozšířilo po zázračném uzdravení sv. Lva IX., který byl ještě jako mladík uštknut jedovatým hadem. Po téměř dvou měsících choroby, když mu už hrozila smrt, zjevil se mu stařec v mnišském rouše, který se ho dotkl a uzdravil ho. Později během svého života často vzpomínal na tento zážitek, pričemž v starci poznal sv. Benedikta. S medailemi s vyobrazením postavy sv. Benedikta na jedné straně a kříže s vepsanými literami na druhé straně se setkáváme od 17. století.

První Medaile svatého Benedikta byla vyražena dle historických pramenů v Německu, odkud se rozšířila po celé Evropě. K většímu rozšíření medaile poté došlo díky sv. Vincenci z Pauly. Význam písmen na medailce vysvětluje starý rukopis z roku 1415, kde je sv. Benedikt vyobrazený v jedné ruce s palicí zakončenou křížem a v druhé se svitkem. Na obou předmětech jsou napsána slova začínající písmeny na medailce. Tato slova byla totiž časem zapomenuta, takže v jednom dokumentu ze 17. století se opisují tyto symboly namalované na stěnách jistého Bavorského opatství, ale s poznámkou, že nikdo neumí vysvětlit jejich význam. Od 18. století je však Kříž sv. Benedikta obvyklý již na všech stavbách českých benediktinů a jeho uctívání povolil papež Benedikt XIV. na žádost opata Benna II. Löbla roku 1741.

Medaile svatého Benedikta Medaile svatého Benedikta

POPIS MEDAILE SV. BENEDIKTA. Na jedné straně medaile je sv. Benedikt, držící v pravé ruce kříž a v levé Řeholi sv. Benedikta. Po pravé straně je rozbitý pohár s hadem, po levé straně vidíme havrana, odnášajícího otrávený chléb. Tyto obrazy se vztahují k příběhům z Dialogů sv. Řehoře Velikého, při nichž byl sv. Benedikt zachráněn před nepřátelskými úklady mocí znaku sv. Kříže. Je zde též nápis: Crux sancti patris Benedicti = Kříž svatého otce Benedikta. Okraj medaile je vrouben nápisem: Eius in obitu nostro prasentia muniamur = Nechť nás jeho přítomnost chrání v hodině smrti.

Na druhé straně medaile je kříž s písmeny: C-S-P-B, což znamená opět: Crux sancti patris Benedicti = Kříž svatého otce Benedikta. Nad křížem je nápis: PAX = mír, což je heslo řádu sv. Benedikta. Některé medaily mají místo textu Pax písmena IHS, tedy zkratku pro: Iesus Hominum Salvator = Ježíš Spasitel lidí. Na ramenech kříže jsou písmena: C-S-S-M-L, to znamená: Crux Sacra Sit Mihi Lux = Svatý Kříž nechť je mým světlem a písmena: N-D-S-M-D, což znamená: Non Draco Sit Mihi Dux = Drak (ve smyslu ďábel) nechť není mým vůdcem. Na okraji jsou začáteční písmena exorcismu: V-R-S - N-S-M-V - S-M-Q-L - I-V-B: Vade Retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana, Sunt Mala Qua Libas, Ipse Venena Bibas = Odejdi pryč satane, nesváděj mě k marnostem; to, co mi ponoukáš je zlé, sám si vypij svůj jed !Jde o tzv. „apotropaion“ - zažehnávání ďábla, velmi starého původu. Podle tradice, sahající do 11. století, je opat spjat s legendou o hraběti Brunovi z alsaského Egisheimu, výše zmíněném pozdějším papeži Lvu IX., a jeho uštknutí.

POUŽÍVÁNÍ MEDAILE SV. BENEDIKTA. Podle tradice je tato medaile mimořádně mocným ochranným předmětem proti démonům a úkladům ďáblovým, její moc je připisována především výkupné hodnotě Kristovy oběti na kříži, účinku modliteb sv. Benedikta a jeho přímluvám v nebi, požehnání Církve a v neposlední řadě i víře a stavu milosti toho, kdo ji nosí a používá.

Medaile bývá obvykle nošena na krku, škapulíři či růženci. Často bývá také umísťována v polích, v základech budov či v automobilech, kde ve spojení s pevnou vírou a modlitbou slouží k Božímu požehnání, přímluvě sv. Benedikta a umenšení moci zlých duchů. Zbožné nošení této medaile lze, stejně jako nošení Zázračné medailky, považovat za neustálou tichou modlitbu. Jednou týdně se doporučuje pomodliti se modlitbu k sv. Benediktovi, patronovi Evropy, či modlitbu za dobrou smrt. Podle některých pramenů se moc Boží skrze tuto medaili vztahuje i na její další zázračné působení. Mluví se například o likvidaci radioaktivity či choroboplodných zárodků v tekutinách, do nichž je medaile ponořena, stejně jako o léčebné moci medaile, je však třeba si uvědomit, že je to Bůh sám, kdo uzdravuje a činí zázraky.

Nošením medaile dává člověk najevo, že se staví pod ochranu sv. Benedikta. Exorcismus je znakem odmítnutí ďábla a jeho pokušení, jak to učinil sv. Benedikt a znak sv. Kříže je vyznáním víry křesťana. Zvláštní formou medaile je tzv. benediktínský kříž, což je vlastně krucifix, který má uprostřed vloženou medailku sv. Benedikta. Oba předměty je možno nechat požehnat.

Chcete také najít nějakou historickou medaili? Prohlédněte si naše detektory kovu.

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Věř a víra tvá tě vyléčí.Pro někoho zajímaví článek

Ruku v ruce s výrou šla často i vzdělanost.

cobra-moc pěkně zpracované a zajímavé.
Ostrov1-Tak jak jsi to napsal s tou hrubkou to vyznívá dost ironicky. :-D :-D :-D
jiran1-zajímavý-se píše. :-D :-D :-D ;-) :-)

Výborný článek a pekná medaile takovu bych rád našel. :-)

Děkuji za komentáře - ANO je to můj nález. ;-)

Super článek.

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru