Jan Šmíd: Pušky a bodáky vz. 24 ve výzbroji československé, rumunské a německé armády

Kategorie: Recenze knih

Dne 12. listopadu 2016 vydalo nakladatelství Brigadýr již sedmý svazek experimentální edice BMH (Bílá místa historie – neznámé kapitoly vojenství a techniky) v podobě speciální monografie:

Kniha vznikla postupným mnohaletým zpracováváním archivních dokumentů uložených v MZA-Brno, fond „Zbrojovka Brno“ čili podnikového archivu tohoto podniku. Ve značném rozsahu se jednalo o doslova panenské archiválie, které neměl zatím žádný badatel v rukou. Teprve v další fázi práce byly a i nyní jsou autorem využívány archivní fondy VÚA v Praze Ruzyni. Monografie tak přináší zájemcům o historii československé zbrojní výroby obrovské množství informací. To může sběratelům usnadnit rychlé a správné rozhodování již při prvním budoucím nákupu sběratelského předmětu.
Kniha pojednává o vývoji a změnách československé výzbroje v období první republiky. Obsahově je sice zaměřena především na pušku vz. 24, ale tomuto tématu je věnována pouze přibližně polovina textu. Studie se věnuje i dalším tématům, jako je nákup pušek rakouského, německého, italského a francouzského původu, zavedených v čs. armádě v prvních letech trvání předválečné ČSR. Dále též postupnému přezbrojování čs. armády puškami a bodáky československé výroby.

            Další část práce se týká pušek a bodáků, které přivezli do vlasti čs. legionáři z Ruska. Jednalo se především o japonské a v menším počtu též ruské pušky včetně bodáků, munice a dalšího příslušenství. Téma legionářských zbraní je nyní mimořádně populární a vše, co souvisí s legionářskou tradicí, je doprovázeno značnou oficiální pozorností. Nositelem legionářských tradic je v současnosti Československá obec legionářská. Všechny legionářské zbraně a jiné památky jsou sběrateli velmi vyhledávány.

            V následujících kapitolách se studie věnuje i vyzbrojování státní policie, četnictva a finanční stráže. V textu je zmíněna jak původní stará výzbroj těchto státních institucí, tak i přezbrojení novými puškami vz. 33. Publikované údaje o puškách vz. 33 jsou až na výjimky nově objevené v archivech a nikdy dosud nebyly zveřejněny. Sběratele zbraní nepochybně zaujme též pasáž knihy, týkající se výprodeje starých sběratelských zbraní z vojenských skladů.

Součástí monografie jsou i kapitoly věnované historii Československé Zbrojovky a.s., Brno, a celkové problematice zbrojní výroby v tomto podniku v letech 1919 až 1945. Zde se autor věnuje i exportům pušek do zahraničí a praktikám, které zástupci Zbrojovky používali v zájmu úspěšného uzavření obchodu. Odhaleny jsou i některé technické detaily z výroby zbraní ve Zbrojovce. Je zde například do detailů popsán pracovní postup černění povrchu zbraní včetně původního receptu.

V textu knihy je zpracován celý průběh vyzbrojování armády a všech státních institucí puškami a bodáky v předválečné ČSR. Na toto téma přímo navazuje „uvolnění“ 250 000 pušek a bodáků vz. 24 z majetku čs. armády počátkem roku 1939 pro export do Rumunska. Velení čs. armády pušky Zbrojovce tzv. zapůjčilo a tato firma je měla ve stejném počtu československé armádě vrátit do konce roku 1940. Zapůjčení tak velkého množství výzbroje v té době znamenalo, že vedení země s vojenskou obranou zbytku republiky již vůbec nepočítalo. Zapůjčené pušky tak byly později zdarma „vráceny“ Němcům.

 Z tohoto důvodu jsou v textu zařazeny i kapitoly věnované dodávkám pušek a bodáků ze Zbrojovky armádám Rumunska a Německa. Je zde detailně popsáno a dokumenty podloženo, jak ve Zbrojovce skutečně probíhala válečná výroba pušek a bodáků pro obě uvedené armády. Dokumenty a údaje o této problematice nebyly nikdy a nikde publikovány. Kniha přináší zájemcům o historii československé zbrojní výroby obrovské množství informací, které mohou sběratelům usnadnit rychlé a správné rozhodování již při prvním dalším nákupu sběratelského předmětu. Zveřejněné údaje překvapí i zkušené sběratele zaměřené na období druhé světové války.

            V současné době je jak v Čechách, tak na Slovensku sběratelství zbraní a dalších militárií mimořádně populární a rozšířené. Sběratelé zbraní jsou velmi často členy desítek klubů vojenské historie a střeleckých spolků. V různé podobě se sběratelství militárií věnují desetitisíce lidí. Stačí se jen podívat na sběratelskou burzu na závodišti v Chuchli, kterou pravidelně navštíví tisíce návštěvníků. Zde se běžně prodávají i odborné knihy. V aukcích dosahované ceny československých zbraní jsou nejvyšší v historii a stále rostou. Investice do československých zbraní je za dané situace podobně výhodná jako nákup obrazů a dalších  uměleckých předmětů. Zbraně z první republiky jsou starožitnostmi v pravém slova smyslu. Proto mají sběratelé mimořádný zájem o nové, kvalitní a nikdy nepublikované informace o československých puškách a bodácích. Za kvalitní informace jsou sběratelé ochotni zaplatit, protože ten, kdo informace má, může výrazně ušetřit při nákupu sbírkových předmětů. Právě vydaná kniha se nepochybně stane  nepostradatelnou pomůckou všech českých a slovenských sběratelů pušek a bodáků československé výroby. Kdo jí mít nebude, nemůže obstát v konkurenci tisíců jiných sběratelů.

Ukázky z více jak 400 stránkové publikace jsou dostupné na webu nakladatelství  http://knihy-brigadyr.cz/vyslo.html, kde také naleznete její bližší technické specifikace a možnosti získání

Ještě pár slov k osobě autora Jana Šmída (*1949):

Původní profesí pivovarník, mj. pedagog v učilišti Pražských pivovarů a vedoucí střediska praktického vyučování. Podílel se na vybudování pivovarnického muzea U Fleků. Od dětských let sběratel militarií se zaměřením na bajonety. V roce 1967 byl jedním ze zakládajících členů KVH Praha. Spoluautor monografie Bodáky habsburské monarchie 1683–1918 vydané v roce 1994. Opakovaně publikoval v časopise Střelecká revue. Posledních 10 let se věnuje výhradně badatelské činnosti.

Kniha je dostupná výhradně přes nakladatelství Brigadýr, neboť vyšla v omezeném nákladu 300 výtisků. Cena 380 Kč.

Nakladatelství Brigadýr
www.knihy-brigadyr.cz
https://www.facebook.com/nakladatelstvi.brigadyr


 

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

V chatu není žádný příspěvek.

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru