Objeveno křesťanské arcibiskupství v Perperikonu

Kategorie: Archeologie a nálezy detektory , Nálezy a záchrané výzkumy v zahraničí

Vedoucí bulharský archeolog prof. Nikolay Ovcharov nalezl dvě arcibiskupské pečeti, které odhalují existenci doposud neznámého středověkého arcibiskupství. Ovcharov pracuje na vykopávkách ve starodávném tráckém skalním městě Perperikon v Rhodopských horách. Jeho nálezy dokazují, že Perperikon (známý jako Hyperperakion) byl významným centrem nejen v antice, ale také v byzantské říši a ve středověku.
Archeologové představili poslední nález z Perperikonu – dvě olověné pečeti, které patřili Konstantinovi, arcibiskupu z Archidosu.

Nikolay Ovcharov


Arcibiskupské pečeti byly nalezeny v budově Perperikonu spolu s byzanskými mincemi z doby císaře Jana I. Tzimiskese (969-976), Basila II. Bulharobijce (976-1025) a Konstantina VIII. (1025-1028). Tedy z 10. století,  ranného 11. století a také z druhé poloviny 12. století.

Podle archeologů z Ovcharova týmu, nově nalezené pečeti dokazují, že v rodopských horách (dnes jižní část Bulharska), existovalo v 10. - 12. století křesťanské arcibiskupství. Takzvané Archidoské arcibiskupství
Název Archidos pochází z řečtiny. Přeloženo do bulharštiny to znamená „Ohrid“. Neodkazuje však na město Ohrid, ležícím dnes v Makedonii, ale na rhodopské hory. Archidos byl název používaný Byzantinci pro označení východních Rhodopských hor.

Ovcharov poukazuje na to, že Perperikon bylo od 4. do 14. století mocným křesťanským centrem s množstvím bazilik. Většina nalezených pečetí pak pochází dokonce z 10. – 12. století. V tomto roce se Ovcharovův tým soustředí na východní část Perperikonu a jeho akropoli. Doufají, že komplexní obnova a zakonzervování Perperikonské akropole by měla být hotova do 3 let. Na výstavbu infrastruktury a osvětlení bylo vyhrazeno 4 miliony bulharských lev. Nová cesta spojující vesnici Chernoocherne poblíž Kardzhali s Perperikonem by měla být otevřena co nejdříve.

Pokračuje také odhalování opevnění Perperikonu. Zdivo je místy zachováno až do výšky až 3 metrů.

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

V chatu není žádný příspěvek.

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru