Řád německých rytířů

Kategorie: Osobnosti

Řád německých rytířů je jeden z duchovních rytířských řádů, vzniklý ve 12.století na území bývalého křesťanského Jeruzalémského království. Byl jedním z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. S jeho mocí a velikostí se mohl rovnat už jen pouze řád templářů nebo řád maltézských rytířů. Řád se podílel na křížových taženích do Svaté země, ale svou význačnou roli sehrál teprve až v severovýchodní Evropě. Velmistr řádu dnes sídlí ve Vídni, stejně jako generální rada a archiv. V Římě sídlí tzv. generální prokurátor, který zastupuje řád před Svatým stolcem.
 
Řád má mužskou i ženskou větev a oficiálně působí v Rakousku, Itálii, České republice, Slovensku, Slovinsku, Německu a Belgii.
 
V současné době v České republice používá oficiální názvy Německý řád pro mužskou větev a Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalémské pro ženskou větev, obě větve zde existují jako české provincie a jejich vedení sídlí v Opavě. Většina jeho činnosti se zaměřuje na provoz a podporu zdravotnických a sociálních zařízení. Velká pozornost je věnována rozsáhlým majetkoprávním sporům s Českou republikou o majetek řádu zkonfiskovaný komunistickým Československem, z nichž největší vášně vzbuzuje spor o hrad Bouzov.
 
Řád byl znám pod názvy Řád německých rytířů, Německý řád, Bratři německého řádu Panny Marie Jeruzalémské, německy pak Deutscher Ritterorden, Deutscher Orden, Haus der Ritter des Hospitals Sankt Marien der Deutschen zu Jerusalem, a dále latinsky Ordo Domus Sanctæ Mariae Theutonicorum in Jerusalem atd. Insignia Germany Order Teutonic.svg
 
 Heraldika: černý kříž na stříbrném poli. Obdobně jako i u jiných řádů byl tvar černého kříže často měněn.
 
V souladu s řádovým heslem "Heilen und helfen"(Léčit a pomáhat), podílel se Řád německých rytířů v průběhu I. světové války významnou měrou na péči o raněné a nemocné vojíny. Zde je několik fotografií, které připomínají část této neprávem opomíjené historie.
 
 Foto 1: Arcivévoda Evžen Habsburský, velmistr Řádu německých rytířů
 Foto 2: Nemocnice řádu na balkánské frontě.
 Foto 3: Arcivévoda Evžen Habsburský při návštěvě řádové polní nemocnice v
 Breitovici, 23.9.1915.
 Foto 4: Řádová sanitka, tyrolská fronta.
 Foto 5: Řádová polní nemocnice v Rowelu, vyšetření za pomoci rentgenu.
 Foto 6: Transport polního rentgenu.
 Foto 7: Udělovací dekret ke Kříži Mariánů II. tř. s vlastnoručním podpisem
 arcivévody Evžena Habsburského, 1915.
 Foto 8: Detail pečetě na udělovacím dekretu.
 Foto 9: Nové sanitní vozy pro potřebu řádových polních nemocnic.
 Foto 10: Sanitní služba v terénu, jihozápadní fronta.
 Foto 11: Polní desinfektor v řádové nemocnici v Lublině.
 Foto 12: Arcivévoda Evžen s řádovými spolubratry na nádvoří kláštera v Opavě,
 1914
 Foto 13: Kříž Mariánů II. třídy - avers. Na středu kříže je umístěn kruhový
 medailon bíle smaltovaný s červeným Ženevským křížem (ČK), rámovaný černým
 mezikružím se stříbrným opisem - ORDO TEUT. HUMANITATI (Německý řád lidskosti)
 Foto 14: Kříž Mariánů II. tř. - revers.
 Foto 15: Kříž Mariánů II. třídy v původní etui.
 Foto 16: Kříž Mariánů II. třídy
 Foto 17: Kříž Mariánů II. třídy
 Foto 18: Arcivévoda Evžen při rozhovoru s vojáky, tyrolská fronta 12.7.1917.
 Foto 19: Arcivévoda Evžen Habsburský, velmistr Řádu německých rytířů.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Související články

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Zajímavé čtení ;-)

Kousek od nás, v Drobovicích, stávala upevněná komenda řádu německých rytířů, ale zanikla v 15.století. Dnes jsou její stavební pozůstatky zakomponovány na návrší nad říčkou Čáslavkou do hospodářských budov pozdějšího statku. Zbyl po ní vlastně jen zápis v Sedlačkově megadíle o hradech a zámcích a pár črt v kronikách, že byla.

efendi:stejný to je i s církevním majetkem,ten zas s konfiskoval Josef II a ne komunisti jak se dneska traduje a taky jim ho vláda chce vrátit.

Parádní článek a poutavé čtení !

Velmi pěkné počteníčko.

Moc zajímavý :-O :-)

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru