V Bavorsku objevili výborně zachovalou studnu s rituálními dary z doby bronzové

Kategorie: Nálezy nejenom s detektorem v západní Evropě

Před 3000 lety byla 5 metrů hluboká. Studna z doby bronzové, kterou letos archeologové vykopali v Germeringu v Horním Bavorsku. Bronzové a keramické nálezy či umně zdobené šperky na jejím dně společně s kontextem dalších okolních studen naznačují její rituální využití.

Archeologům se podařilo vyzvednout 26 bronzových oděvních jehlic a více než 70 zdobených keramických nádob. Značné množství a vysoká kvalita předmětů svědčí o tom, že do studny nespadly náhodně, ale byly do ní opatrně spuštěny (nikoli vhozeny) – zřejmě v rámci kultovních rituálů. Keramika nepředstavuje jednoduché každodenní nádobí, ale jemně zpracované zdobené drahé misky, šálky a hrnce lidí ze střední doby bronzové mezi lety 1800 až 1200 př. n. l.

Kromě jehlic a keramických nádob nalezl výzkumný tým také náramek, dvě kovové spirálky, zvířecí zub obalený kovem jako polotovar šperku, čtyři jantarové korálky, nádobu z kůry, dřevěnou naběračku a četné botanické zbytky na dně: „I dnes představují fontány pro mnoho lidí něco magického. Vhazují do vody mince v naději, že se jejich přání splní. Dnes již nedokážeme pochopit, jaké záměry motivovaly naše předky vhazovat do studny šperky a jiné cenné dary před 3000 lety. Nabízí se, že byly určeny jako oběti za dobrou úrodu,“ uvedl hlavní konzervátor prof. Mathias Pfeil, vedoucí Bavorského zemského úřadu pro památkovou péči.

V každém případě se tato studna zásadně liší od ostatních na výkopové ploše sedmi hektarů. Od doby bronzové až po raný středověk zde bylo vytvořeno více než 70 studní. Patřily k sídlištím z různých epoch, což lze i dnes doložit půdorysy domů a odpadními jamami: „Studny sloužily k zásobování osad vodou. Hloubka této ukazuje, že byla využívána v době, kdy hladina spodní vody značně poklesla, což svědčí o dlouhém suchu a jistě špatné sklizni. To je možná i důvod, proč lidé, kteří zde tehdy žili, právě této studni obětovali část svého majetku bohům,“ zdůrazňuje Marcus Guckenbiehl, městský archeolog a archivář Germeringu.

„Je extrémně vzácné, aby studna v takovém stavu přežila více než 3000 let. Její dřevěné stěny se u dna kompletně zachovaly a jsou stále částečně vlhké od spodní vody. To také vysvětluje dobrý stav nálezů z organických materiálů, které jsou nyní blíže zkoumány. Doufáme, že nám poskytnou více informací o každodenním životě tehdejších osadníků,“ dodává Dr. Jochen Haberstroh, odpovědný archeolog Bavorského zemského úřadu pro ochranu památek.

Městská oblast Germering, o kterou je archeologicky dobře pečováno, pravidelně po desetiletí poskytuje neobvyklé artefakty pro výzkum pravěku a rané historie v Bavorsku. Od začátku roku 2021 archeologové v předstihu pracovali na stavebních pracích pro distribuční centrum zásilkových služeb na místě objevu studny. Naleziště patří mezi největší plošné vykopávky uplynulého roku v Bavorsku.

Vědcům se zde podařilo zdokumentovat kolem 13 500 archeologických nálezů především z doby bronzové a raného středověku. Některé z nálezů jsou v současné době zkoumány a konzervovány v Bavorském zemském památkovém úřadu. Po dokončení následných restaurátorských prací se předpokládá, že budou koncem roku zpřístupněny vědě i veřejnosti v Městském muzeu Germering.

Roman Němec

Zdroje: archaeologie-online.de, wiessenshaft.de


dno a zbytky dřevěného obložení studny


dřevěná naběračka


jantarové korálky


komplet


Kovovým drátem obalený zub pro zavěšení na krk

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Moc pěkný čtení :-)

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru