V Číně našli nejstarší pleťovou masku vyrobenou z tuku, měsíčního mléka a krápníků

Kategorie: Nálezy a záchrané výzkumy v zahraničí , Nálezy nejenom s detektorem v Číně

Ve 2 700 staré šlechtické hrobce na severu Číny byla nalezena bronzová nádoba se zbytky hovězího tuku a minerálů získaných z bílých stalaktitů ve vápencových jeskyních. Analýza potvrdila, že se jedná o dobovou módní obličejovou masku. Je nejstarším hmotným důkazem používání kosmetiky v Číně.
Unikátní nález pochází z hrobky s označením M49 archeologického naleziště Liujiawa, kdysi hlavního města vazalského státu Zhou dynastie Rui. Datována byla mezi roky 700 – 640 př. n. l. Bohatá hrobová výbava zahrnuj sadu bronzových zbraní muže aristokratické třídy a především umně zdobenou bronzovou nádobu, která byla umístěna ve vnější schránce poblíž šlechticovy hlavy. Nádoba je vysoká asi 6 cm, ve tvaru písmene U se dvěma držadly a velmi těsně uzavřeným víkem.

Tento typ nádob z Období jar a podzimů (771 – 476 př. n. l.) býval nacházen i v minulosti. Odborníci se jen domnívali, že že by mohlo jít o schránku na kosmetiku. Až dosud to ale nebylo možné vědecky dokázat. Teprve nejnovější objev pečlivě uzavřené nádoby umožnil podrobit její zachovalý obsah důkladnému rozboru a domněnky konečně potvrdit.

Když byla nádoba v laboratorních podmínkách otevřena, našli v ní vědci hrudky žlutavého a bílého materiálu. Látka byla analyzována celou řadou různých technologií, včetně hmotnostní spektrometrie, rentgenové difrakce, izotopové analýzy, extrakce kyselinou a rastrovací elektronové mikroskopie. 

Výsledky odhalily, že bílé částice sestávají převážně z monohydrokalcitu (vodnatá forma CaCO3) a nažloutlého lipidu. Monohydrokalcit (dále MHC) se většinou vyskytuje v jezerních ložiscích nebo jeskyních, na což právě poukazovaly hodnoty izotopů. Analýza mastných kyselin ve vzorku lipidů identifikovala živočišný tuk přežvýkavců, pravděpodobně hovězí.

MHC ve formě měkkého „tvarohovitého“ bahna (u nás také známého jako nickamínek nebo jeskynní měsíční mléko) s vysokým obsahem karbonátových minerálů pochází z vápencových jeskyní. V Číně bylo sbíráno jako součást taoistického rituálu. Jeskyně měly symbolický význam, protože se věřilo, že stalaktity v jeskyních (metaforicky děloha) byly vytvořeny z tekutých duší kopců. Lesklá bělost nejlepších stalaktitů byla porovnávána s nejcennějším nefritem a vysoce ceněna pro jejich lékařské i kosmetické vlastnosti. Stalaktity a měsíční mléko bývaly po sběru sušeny, rozemlety a zpracovány za účelem zisku těch nejčistších prášků.

Kosmetická výroba se již v rané fázi Období jar a podzimů stala specializovaným průmyslovým odvětvím pro zásobování šlechty. Historické záznamy z období před dynastií Čchin popisují bělení obličeje jakožto znak kulturní hrdosti. Bělená tvář mohla zakrýt vady pokožky a maskovat je vrstvou homogenní barvy, což navíc zlepšilo symetrii obličeje v kontrastu s černými řasami a vlasy. Bělená tvář také eliminuje vrásky a vytváří dojem mladistvosti a krásy majestátním způsobem, který tolik přitahoval aristokratickou třídu.

Analýza nalezeného přípravku potvrzuje nejstarší krémovou kosmetiku v Číně. Nejenže posunula jeho historický popis, navíc potvrdila využívání jeskynních minerálů spolu s taoistickým kultem, který estetice obličeje přidává mystické prvky. Také nově získané informace o mužských pleťových maskách jsou velmi zajímavé, protože až do Období jar a podzimů je známo využití pouze u žen. Předchozí nejstarší doklad mužské kosmetiky je o 1000 let mladší.

Roman Němec

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

V chatu není žádný příspěvek.

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru