V Polsku našli 41 500 let starý přívěsek, na kontinentě nejstarší svého druhu

Kategorie: Nálezy nejenom s detektorem kovů ve východní Evropě

Artefakt z polské jeskyně Stajnia byl spolu s dalšími předměty nalezen již v roce 2010, ale teprve nedávno byla publikována studie zkoumající jeho stáří. Radiokarbonové datování zasadilo přívěsek do doby před 41 500 lety, což je minimálně o 1 500 let více, než předchozí doklady výroby podobných artefaktů prvních příslušníků Homo sapiens v Evropě. Předmět zdobený křivkami vpichů a ohlazením se tak „stal“ nejstarším známým zdobeným přívěskem z mamutoviny v Eurasii.

„Je to nejstarší artefakt svého druhu a zakládá nové počáteční datum pro tradici přímo spojenou s šířením moderního člověka Homo sapiens v Evropě,“ napsali vědci ve studii prezentované v prestižním časopise Nature. „Přívěsek pravděpodobně nosil někdo na krku, ale stoprocentně jisti si být nikdy nemůžeme,“ řekla vedoucí studie Sahra Talamová, specialistka na lidskou evoluci a radiokarbonové datování a profesorka chemie na univerzitě v italské Bologni.

Studie předmět popisuje takto: „Přívěsek je oválného tvaru se zaoblenými okraji, dvěma vrtanými dírkami a zdobením tvořeným vzory sekvenčních vpichů. Je 4,5 cm dlouhý a 1,5 cm široký, přičemž jeho tloušťka se pohybuje mezi 3,6 mm a 3,9 mm. Poblíž horního okraje je patrná jedna plně zachovaná perforace. Další otvor u protějšího okraje artefaktu je zachován částečně. Průměr dochovaného otvoru je 2,3 mm, původní průměr částečně dochovaného otvoru byl pravděpodobně stejný. Dorzální plocha předmětu je zdobena minimálně 50 vpichy vytvářejícími nepravidelnou smyčkovou křivku. Ornament je částečně zničen odlupováním, ke kterému došlo v blízkosti zachovalého otvoru. Taktéž na povrchu předmětu jsou patrné podélné praskliny.“

Vědci uvádějí, že přívěsek byl vytvořen ve stejném období, kdy anatomicky moderní lidé poprvé začali vyvíjet šperky a další formy ozdob po celém světě. „Proč lidé začali používat šperky zrovna v této době, je záhadou, kterou se vědci snaží pochopit,“ dodala Sahra Talamová. Až dosud je známo jen velmi málo přívěsků vyrobených ze slonoviny stejně starých nebo starších než tento.

„Z té doby známe pouze jednoduše zdobené zvířecí zuby a mamutí slonovinu s rytými geometrickými čarami. Tečkované linie se tehdy staly novým typem dekorace. Podobné příklady tohoto typu výzdoby nalezené v jižní Francii a Německu nebyly dosud přesně datovány; jejich chronologické řazení je založeno na stratigrafii zaznamenané při vykopávkách z počátku 20. století, což je ve srovnání s moderními metodami chronologie poměrně nepřesné,“ vysvětlovala profesorka.

Roman Němec

Zdroje: nature.com, sci-news.com, archaeology.org


Pohledy na virtuálně rekonstruovaný přívěsek a mikrofotografie dokumentující technologii výroby - četné příklady vpichů A , C – E  a stopy hlazení B a G. Podélný řez perforacemi je znázorněn na B, měřítko je 1 cm

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Chybí informace o materiálu přívěsku. Je to z mamutího klu.

bobik600 píšou to :) "Předmět zdobený křivkami vpichů a ohlazením se tak „stal“ nejstarším známým zdobeným přívěskem z mamutoviny v Eurasii"

No jo, neumím číst. :-)

To je dobrá pecka :-O :-D Až budou zkoumat za 2-3000 let artefakty z naší doby, tak to nebude žádné velké bádání. Vše zřejmě dokážou dohledat v textech. Tedy - vynález písma je jeden z nejnej vynálezů lidstva ;-)

Dneska se všechno ukládá digi, nosiče informací mají minimální trvanlivost. Myslím, že moc toho o nás nevybádají. Pak stačí jedna bouře na Slunci a jsme zpátky v době kamenný.

,,, veľmi odvážné tvrdenie ,,, prívesok

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru