V Turecku byl nalezen 3 800 let starý neporušený tablet s královskou smlouvou

Kategorie: Nálezy nejenom s detektorem na blízkém východě

Po letošních masívních zemětřeseních na jihu Turecka objevili archeologové při záchranných pracích v Tell Atchana asi 3 800 let starou hliněnou tabulku s klínovým písmem z doby bronzové. Unikátní tablet s nápisem v akkadštině představuje smlouvu o nákupu starověkého města Alalach tehdejším panovníkem.

Alalach byl v průběhu střední a pozdní doby bronzové (2200 – 1300 př. n. l.) největším městem regionu a současně hlavním městem království Mukish ve 2. tisíciletí př. n. l. Měl úrodnou zemědělskou půdou, bohaté doly a výhodnou polohu na obchodní křižovatce spojující Anatolii, Mezopotámii, Egypt a Středomoří.

Dodnes jsou známy pozůstatky dvou paláců z nepálených cihel a dřevěnými podpěrami a čtvercovými kamennými bloky. První byl postaven kolem roku 2000 před naším letopočtem, druhý okolo 1735 před naším letopočtem. Město bylo vypáleno Chetity v 16. století př. n. l. a znovu v polovině 14. století před naším letopočtem. Ve 13. století př. n. l. odsud odešli poslední obyvatelé a město zaniklo.

Tisíciletí okupace, ničení a opakovaných přestaveb zapříčinilo 22 hektarů rozlehlou a 10 metrů vysokou „hromadu“ trosek a sutin. Prvním archeologem, který město systematicky zkoumal, byl britský archeolog Leonard Woolley. Ve 30. letech 20. století odhalil známou mohylu Tell Atchana či nádhernou sochu Idrimiho pokrytou akkadským klínovým písmem popisujícím jeho vládu. Po dlouhé přestávce se archeologové vrátili k vykopávkám v roce 2000 a od té doby ve výzkumu pokračují.

Někdejší Alalach utrpěl značné škody při zemětřesení, které region zasáhlo letošního 6. února. Na obnově částí palácových zdí spolupracuje 25 členný tým odborníků za podpory tureckého ministerstva kultury a cestovního ruchu. Nesmírně vzácná hliněná tabulka byla objevena, když tým odklízel sutiny ze zřícené zdi. Její první zkoumání poskytlo informace o dohodě Yarim-Lima, prvního známého krále Alalachu, stvrzující koupi dalšího města.

Podle profesora archeologie Murata Akara z Hatay Mustafa Kemal University není tablet vůbec poškozený a jeho nález byl velice vzrušující. „Dokazuje, že králové disponovali v té době velkou ekonomickou silou a potenciálem nakupovat celá města. S největší pravděpodobností jsou na tabletu také jména významných měšťanů, kteří byli svědky tohoto prodeje,“ řekl profesor Akar. „Je to extrémně vzácný nález, zejména s ohledem k rozluštění ekonomické struktury té doby, vztahy mezi městy, ekonomického a politického modelu,“ dodal archeolog s tím, že tablet bude po detailním průzkumu převezen k vystavení do muzea.

Video

Roman Němec

Zdroje: middleeastmonitor.com, thehistoryblog.com, aa.com


lokalita výzkumu


socha Idrmimi v Britském muzeu (zdroj - wikipedia)


tablet se smlouvou


detail písma

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Nezdá se mi označovat hliněnou tabulku jako tablet. Tady máme zažitý tablet jako počítačovou matlapatla desku a ne kus hlíny.

No, a Římani k němu měli i stylus :)

Přesně, v našich končinách je toto "tabulka".

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru