Velká Morava - přednáška v návštěvnickém centru Mušov

Kategorie: Pozvánky

Přijměte srdečné poznání na první událost letošní sezony v Návštěvnickém centru Mušov - Brána do Římské říše a současně na úvodní přednášku přednáškového cyklu IN MEDIAS RES - K jádru věci. V rámci daného cyklu se vám snažíme zprostředkovat aktuální výsledky archeologických výzkumů. Přednášku přednese Mgr. Marek Hladík, Ph.D., vedoucí Střediska pro slovanskou a středověkou archeologii při Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. A co vás čeká?

Jedním z důsledků reorganizace ekonomických a společenských vztahů v centrální Evropě po rozpadu Římské říše byl vznik Velké Moravy. Její existence v mnohém předznamenala fascinující nárůst ekonomických aktivit na začátku druhého tisíciletí. Ten vedl ke vzniku středověkých států (Uherska, Rakouska, Čech), na jejichž geopolitické tradici (bolestně transformované v 19. a první polovině 20. století) je v podstatě z velké části narýsována i politická mapa současné střední Evropy.

Co však umíme o Velké Moravě na základě současných archeologických výzkumů sdělit? Z jaké tradice vyrůstala? Na jakých ekonomických a sociálních základech stála? Co udržovalo tento geopolitický celek v chodu a proč na přelomu 9. a 10. století náhle zanikla?
A je vůbec archeologie schopna hledat odpovědi na tak složité otázky?

Vstupné je ve výši běžného vstupného do expozice.

 

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Hm,tak nás tam bylo 11 posluchačů :,-(Škoda že otom nevěděl nikdo s těch tisíců hledačů co tvrdí že hledají protože je zajímá historie :-(

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru