Velmi vzácný nález mramorové hlavy římského císaře hlásí archeologové v Bulharsku

Kategorie: Nálezy a záchrané výzkumy v zahraničí

U vesnice Gigen v severním Bulharsku na místě někdejšího římského města Ulpia Oescus objevili archeologové mramorovou hlavu sochy ze třetího století n. l. , která měla znázorňovat císaře Aureliana. V celém Bulharsku dosud byla objevena pouze jediná kompletní římská socha a dosud žádná císařova hlava...
 
Město Ulpia Oesca nedaleko dnešního Plevenu na severu Bulharska vzniklo za vlády římského císaře Augusta (27 př. n. l. - 14 po Kristu) v roce 9 původně jako trvalý opevněný vojenský tábor. Po roce 102 zde bylo vystavěno civilní osídlení pro vojenské veterány a jejich rodiny. Posléze byl císařem Trajanem (53 – 117), jehož druhé jméno bylo do názvu města začleněno, udělen status kolonie. Šlo o jednu ze tří kolonií v oblasti současného Bulharska (dalšími byly Ratiaria a Deultum), přičemž měla asi 100 000 obyvatel.
 
Ulpia Oescus se stala jednou z nejvýznamnějších kolonií v provincii Dolní Moesie (Moesia Inferior) – ležíc v ideální poloze úrodné oblasti údolí Dunaje při ústí řeky Iskar na křižovatce několika římských cest. Byla centrem obchodu, náboženství i umění. Město mělo jednu z největších sochařských dílen v provincii – byla zde objevena dosud jediná veliká římská socha v celém Bulharsku. Význam města dokládá i pět kilometrů vzdálený Konstantinův most, který byl největší nejen na Dunaji, ale i v celé starověké říši. Jeho otevření se účastnil i samotný Konstantin (274 – 337) při slavnostní ceremonii 9. července roku 328.
 
Most však neměl dlouhého trvání; byl rozbořen v roce 355 během barbarské invaze. Město samotné bylo zničeno Atillovými Huny v roce 411. Později se pokoušeli přestavět město na osadu nazývanou Hunion, ale bez valného úspěchu. Invaze Avarů koncem 6. století zmařila všechny pokusy o přestavbu jakékoliv části města. V 10. století byla v místě postavena malá vesnice, která byla ve 14. století opuštěna.
 
Výzkum starobylého města vede Dr. Gergana Kabakchieva z Národního institutu a muzea archeologie v Sofii s dalšími členy archeologického týmu: Vladimírem Najdenovem a Tinkou Krastevovou z Regionálního muzea historie města Pleven a dále Deyan Dragoev z Regionálního dějinného muzea v Ruse.
 
Hlava římského císaře Aureliana (Lucius Domitius Aurelianus 214 – 275) vykazuje známky násilného poškození; vše nasvědčuje tomu, že měla být využita jako stavební prvek ve zdivu někdy v počátcích raného středověku. Záměrně ji byly odstraněny uši, ale pro svůj kulatý tvar zřejmě nebyla vhodná k použití ve stavebnictví a tak byla odhozena do jámy s odpadem, kde ji po staletích našli archeologové: „Staré římské sochy a především hlavy soch bývají nalézány jen velmi zřídka. Ve starověku si lidé mysleli, že odstranění hlavy zbaví sochu její energie. Zjistili jsme, že nejcennější částí sochy byla vždy hlava,“ říká Dr. Kabakchievová.
„Účes, tvar brady a způsob zobrazení očí hovoří o tom, že tato socha je ze 3. století. Na základě rozměrů hlavy můžeme předpokládat, že socha byla  původně o něco menší než je běžná životní velikost, pravděpodobně asi 1,5 metru vysoká. Byla dílem sochaře z místního ateliéru. Právě odsud máme údaje o nejstarší sochařské dílně na území dnešního Bulharska. Datuje se až do panování římského císaře Nerona (54 – 68 n. l.), tedy do poloviny 1. století,“ upřesňuje po bulharskou televizi vedoucí archeoložka.
 
Archeologové v průběhu výkopových prací objevili také další pozoruhodné nálezy. Např. velmi zachovalé mramorové sloupy v dosud neznámé části paláce z počátku 4. století. Jedná se o mramorovou kolonádu na západní straně hlavního sídla města. Podle vědců tyto nejnovější nálezy naznačují, že centrální budova Ulpia Oesca, která byla objevena již ve 40. letech minulého století, musela být podstatně větší než bylo dosud předpokládáno. Výzkum bude i nadále pokračovat, je financován bulharským ministerstvem kultury.
 
Roman Němec
 
čelní pohled
 

Gergana Kabakchieva
 

Karyatida z Ulpia Oesca
 

3D letecký pohled na vykopávky v Ulpia Oesca - sousedící s vesnicí Gigen - zdroj Mapy cz
 

Hlava římského císaře Lucia Domitia Aureliana
 
hlava z boku - odstraněné uši
 
Zdroje: archaelogy.org, inquisitr.com, thehistoryblog.com, Bnr.bg, archaeologyinbulgaria.com

 

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

V chatu není žádný příspěvek.

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru