Novela Zákona o památkové péči

Podle chystané novely zákona to vypadá že se na nás chystá podobný zákaz hledání jako je to na Slovensku. Jakákoliv movitá věs starší 70 let je archeologický nález. Archeologické nálezy se mohou vyhledávat jen v rámci archeologického výzkumu a to pouze osoby pověřené. jinak se jedná o nelegální čili trestnou činnost.
Pokud o tom někdo víte víc, budu rád za každé info.

Zdroj Ministerstvo kultury
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/legislativa/vecny-zamer-noveho-pamatkoveho-zakona-126465/

založil bradleyS 20.9.2014 16:45

Tak řeknem že hledáme něco mladšího než 70 let. :D

Pokud se zadívám s porozumněním psanému projevu do textů, zejména doprovodných, a do úpdrobných zápisů, a přenesu se přes mírnou nervozitu, shledávám opačný závěr. Je to poměrně hodně pro chronický slušňáky jako sem já OK. :-)

Tak pokud si to přečtu a přeberu tak to vidím takto: Předměty starší 70let se mohou vyhledávat jen v případě archeologického výzkumu . Archeologický výzkum smějí provádět jen osoby pověřené, patřičně vzdělané a prověřené. Archeologická lokalita je všude kde se mohou nacházet předměty starší 70ti let. Je to sice jen v přípravě a není k tomu žádný prováděcí vyhláška ale pro mě to naprosto jasně říká že předměty starší 70let nemůže sbírat žádný běžný hledač a je jedno jestli s detektorem nebo bez. I když chápu že Ty jako prodejce detektorů to vidíš jinak.

Chlape, ta tvoje poslední věta je přesně to proč žiju. Bylo by skutečně vhodné, když si tohle tak pěkně vyčetl, aby si se taky tak pěkně podíval na to, jak porozumíš podstatě zápisu té komise, jenž novelu v návrhovém znění pro radu ministra chystá. Leč to nemusíš udělat, to ne, a ani Tě nežádám ani neponoukám, aby si sdělil svůj subjektivní názor na ty podstatné kontextové informace. Ani Tě nežádám aby si se zdržel mojí ostrakizace prodejcem detektorů. Děkuji za pochopení. :-)

Ano máš pravdu že pan PhDr. Jan Mařík, Ph.D z AV připomíná problematiku detektorářů a mluví o vzdělávání, školení a spolupráci, budiž pochválen za osvícené chování. Naproti tomu zástupce MK pan Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D připomíná že na Slovensku je to trestný čin. Ano pan Mařík, celkem rozumně oponuje tím že to nikam nevede. Ale tento zápis který připomínáš je ze dne 18.7 2014 a já jsem poukazoval na návrh, stav k 3.9 2014.

Tak, jak tak co je to za zákon?
Nás budou buzerovat a odůvodňovat, že se obohacujem s krabicí od bot v podpaží?
Jestli to zakážou, tak tím docílí jen toho, že ty artefakty, potažmo mince tam zhnijou v té zemi a bude po nich ho.no.
Další bezůčelnej a nesmyslenej zákon.
Chuj s nima!!!!!!
Ignoruju!!!!!!
Stejnak si na to pole pujdu a jako řádný čech to obejdu hláškou, se kterou ti hovada nepočítaj, jako vždy. Nebudu je volit!!!!!!

To lukas: podobné komentáře plné vulgarit na LP netahej. Jsi tady pár dní tak možná nevíš jak to tady chodí, ale tohle sem prostě nepatří.
Zákon jsi nečetl a prostě jenom napíšeš něaký svůj názor na politiku. To ale patří někam na novinky, ale ne na web o hledání kde se snažíme spolupracovat s odborníky.
Ber to prosím v potaz a příště raději věcně a slušně.

Prosím zkusme se podívat, zamyslet co v důsledku znamená navrhované znění nového zákona , tak jak je napsaný k 3.9 2014. Nemá cenu hledat nějaký skrytý význam, čtení mezi řádky a zbožná přání do výkladu nepatří.

§2 odst. 7 určuje co je to archeologický nález. Jsou všechny předměty vzniklé před rokem 1944.

(1) Archeologickým nálezem je hmotný pozůstatek života a činnosti člověka, který je starší 70 let, neslouží již svému účelu a uchoval se mimo prostředí současného života v zemi, na jejím povrchu, pod vodou nebo v hmotě historické stavby.

§94 určuje co je to náhodný archeologický nález, podmínky nálezného atd. Zajímavý je odst. 7.

(1) Archeologický nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu (dále jen „náhodný archeologický nález“), je nálezce nebo osoba odpovědná za provádění činnosti, při níž byl náhodný archeologický nález učiněn, povinen oznámit nejpozději druhý den poté, co byl nález učiněn nebo kdy se o nálezu dozvěděl, obci, na jejímž území byl náhodný archeologický nález učiněn.

(2) Obec podle odstavce 1 předá bezodkladně, nejpozději druhý den oznámení o náhodném archeologickém nálezu kraji.

(3) Náhodný archeologický nález i místo nálezu musí být ponechány beze změny až do prohlídky, kterou provede archeologická osoba zřízená krajem. Prohlídka místa náhodného archeologického nálezu se musí uskutečnit nejpozději do 5 dnů ode dne předání oznámení podle odstavce 2.

(4) Archeologická osoba podle odstavce 3 učiní na místě náhodného archeologického nálezu všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu náhodného archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

(5) Dojde-li k náhodnému archeologickému nálezu v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby, platí s výjimkou úpravy nálezného a vlastnictví movitých archeologických nálezů jiný právní předpis00-7).

(6) Při nálezu střelné zbraně, střeliva, munice nebo výbušniny se postupuje podle jiného právního předpisu zz-02).

(7) Vyhledávat archeologické nálezy lze pouze v rámci archeologických výzkumů.

§14 určuje regulované činnosti mezi které patří naše hledání – archeologický výzkum odst. 4.
Archeologický výzkum mohou provádět fyzická nebo právnická osoba s povolením ministerstva k provádění archeologického výzkumu (dále jen „archeologická osoba“).

Naše pobíhání s detektory po lesích,polích a loukách je tedy regulovaná činnost kterou můžeme provádět po splnění následujících podmínek podle § 104

Potřebné předpoklady pro provádění archeologických výzkumů
(1) Odbornou kvalifikací pro provádění archeologických výzkumů se rozumí dosažená kvalifikace, jíž je vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu*e01) v oblasti společenských věd se zaměřením na archeologii, a odborná praxe v oboru archeologie v délce nejméně 3 let od ukončení vysokoškolského studia.

(2) Splnění požadavku odborné praxe podle odstavce 1 se dokládá

a) dokladem o pracovním nebo jiném obdobném poměru k archeologickému ústavu, památkovému ústavu nebo k archeologické osobě s celkovým trváním uvedeného poměru po dobu nejméně 3 let,
b) seznamem alespoň 3 nálezových zpráv o archeologických výzkumech, uložených u archeologického ústavu, na nichž se prokazatelně fyzická osoba podílela,
c) přehledem publikační činnosti o archeologických výzkumech, na nichž se fyzická osoba prokazatelně podílela; publikační činnost nesmí být starší 5 let.

Nejsem právník a možná vidím budoucnost přehnaně černě ale takto napsaný zákon mi moc optimistický nepřipadá. Doufám že se pletu.

Dobro došli :-( :-( :-(

To znění se může ještě změnit ne? Navíc bych to neviděl, tak černě. Jdeš prostě hledat mince z dob komunismu a náhodou objevíš něco jiného, co podle zákona odevzdáš ten den obci. Nikdo ti přece nemůže zakázat chodit s detektorem po lese. Na druhý straně je asi fakt, že hodně hledačů po tom ničí, případně na černym trhu nelegálně prodává různé případné nálezy. Možná by bylo dobré třeba nabídnout spolupráci na tom zákonně, třeba s vedením tohoto klubu hledačů... Asi je opravdu regulace na místě, ale totální zákaz nic nevyřeší.

Díky.

Ale přesně o tom mluvím.
Nyní nedokážu již nadále být slušný a vyjadřovat se tak, abych nikoho zdejšího nepohoršoval.
Jsem instalatér a prostý člověk a podobné problémy řeším tím, že na to vezmu hasák.
Pokud toto schválí, tak se to slušně nevyřeší!
Nezlob se "Elmara", ale nejde jen o vás "LP". Kolik koníčků a zálib nám ještě zakážou?
Myslíš, že jste snad první, nebo poslední?
Debatujte a spolupracujte s odborníky a když věci tím prospějete, tak vám budu za všechny moc vděčný, ale až budete potřebovat někoho s hasákem, tak rád pomůžu!

To Lukas: můžeš být vděčný sám sobě, stačí začít spolupracovat sám. Jak dopadne zákon nevím a neví to ani ti co ho psali. Navíc se připravuje už teď novela, kterou jsem ani nečetl.

Co ale opravdu škodí jsou hlavně hlášky "pujdu vám poci s hasákem".

Nevím tedy od kud jsi, ale třeba by bylo fajn napsat sem město kde žiješ a já ti sem napíšu všechny archeology na které se můžeš obrátit. Sám si je můžeš vyhledat nahoře v sekci archeo.

Celý je to vykonstruovanej problém. Tisíce a statisíce nálezů mizí do zahraničí na burzu. Jaký nálezy ?
Kde je ta burza ? Byl tam někdo, někdy ? Ale občani jsou už náležitě namasírovaný médiama, jak jsem se nedávno přesvědčil v lese když jsem vykopal libar. Kolemjdoucí občan se ztroskotaným životem se na mě začal hojit, že hned volá policii. Ale můžeme si za to sami, když má každej potřebu stripteasu na internetu a musí hned v neděli uploadovat nálezy na LP nebo DW aby se pochlubil.

To Elmara ve vší úctě: Já se Lukasovi-Q vůbec nedivím jak reagoval, ale co se dalo u článku s tímto názvem očekávat ?
Chápu že provozovatel detektor shopu a webu musí zachovávat jisté dekorum, je to ostatně jeho nejen koníček, ale hlavně živnost.
Běžnej hledač včetně mne kterej uškudlí na detík za 7 tisíc a respektuje lokality kam nechodí, chová se slušně a spolupracuje s archeologama je pochopitelně značně naštvanej. Že ho zase chtěj šikanovat, že ho zase podvedli,
na základě smyšlenejch polopravd, který se pořád točej dokola v médiích.
Já jsem slyšel od povolanýho člověka, kterej snad bude mít možnost se k tomu zákonu vyjadřovat, že SNAD ! bude možný hledat legálně na polích. No ještě aby ne! Ty zkorodovaný šmuky dobitý pluhama fakt nikomu chybět nebudou.

Život je skvelej. Celé odpoledne si pln radosti buduju na zahradě polygon chodím cvičím a jsem v pohodě. Pak jdu domu, otevřu stránky Lovců abych si skvelé odpoledne protáhl co nejdýl a narazím na tuto debetu.Dobrá nálada je v prčicích, za což nemůže ani jeden z Vás,a já plně na…. jsem připraven na pondeli do práce.Život. :-)

dobře děláš a dělej to tak dál. Prožívejme své životy a né životy jiných lidí. Zij a nechej zit ;-)

Omlouvám se, nechtěl jsem nikomu kazit víkend. Bohužel nám jde o koníček a prodejcům o chleba a o koníček k tomu. Hodně bude záležet na psaném výkladu pojmů. Zdůrazňuji to "psaném" protože nebude rozhodovat to, co kdo tím myslel ale to, co je psáno a vysloveně zakázáno...

Promiňte přátelé, ale já celou věc asi chápu poněkud jinak.
Rozebíráme tu novelu zákona a její případné znění tak, jak by za nedlouho mohlo spatřit světlo světa.
Pane "Elmar". Jsem Lukáš a jsem ze Svitav.
Jsem dělník a zatím ne příliš dlouho nacházím tolik potřebnou relaxaci v krajině vůkol s detektorem v ruce.
Necítím se provinile a jsem přesvědčen, že nepáchám nic špatného, když po sobě nezanechám nepořádek.
Mám takový názor, že když na pozemku "státu" (stát jsem i já), nebo pozemku v soukromém vlastnictví se souhlasem majitele něco najdu, ta si to můžu nechat. Zatím se mi tedy poštěstil jeden dvouhaléř a Poltura, ale to je jedno. Nechci se schovávat a bát se. To potom celé postrádá smysl vůbec dělat.
Pokud jste politik, tak si řeknete......co on se má co obohacovat? dám mu na to daň, nebo to spíš zakážu!
Pokud jste archeolog, tak řeknete.....to musí odevzdat. přece nepřipustím, aby se to poškodilo, ale nabízeným zákonem to ztrácí účel, protože kde bude artefaktu lépe? u mě doma, nebo na věky pod zemí?
Jsou to naše dějiny, tedy i moje a já si jako občan nepřeju aby zůstaly na vždy ztraceny kvůli novele, která mi zakáže je ze země dolovat. Ano, nejsem archeolog a zcela určitě neposkytnu danému nálezu takovou péči jako on, ale tím zákonem přece nebude nález žádný! Není pak lepší nález se špatnou péčí, než s žádnou?
A na konec. Když naleznu objev vysoké hodnoty a velkého archeologického významu, tak ho po plné finanční kompenzaci rád odevzdám do muzea. A proč ne? Kompenzace půjde ze státní pokladny, tedy i ode mě samotného. Tedy do dnes jsem tomu věřil, ale teď se s tímto názorem mezi vámi cítím poněkud zvrácený!
Já bych rád slyšel jak by to podle vás mělo být pane Elmara.
A proč by to nemohlo být takto?

ok.- stojíš pevně na nohách, to se mi líbí - hezky jsi to napsal - ;-)

Ahoj Lukáš-Q. Nejsem sice pan "Elmar" a od jisté doby již nejsem ani "hasič" toho, co mě zde nepálí, ale dovolím si malou technickou. Vše, po čem Lukáši voláš, tu bylo řečeno mnohokrát a opakovaně. Nejsi zde výjimkou, myslím, že zájem většiny stojí na podobných názorech, včetně mně. Pan "Elmar" se změnou zákona těžko něco udělá, tak asi nemá smysl tvoje volání směřovat k němu. Pokud s tím chceš udělat něco víc, asi by to chtělo směřovat tam, kde se o tom rozhoduje. Věř, že ten tlak tu byl, nebyl slabý, a to jak ze strany archeologie, tak naší. Touha ku spolupráci tu je, zákon hovoří jinak, leč zdravý rozum většinou vítězí. Toť asi vše, v dohledné době pozitivní změny v legislativě čekat nelze...

Hm. Teď koukám, že reaguju na příspěvek starý dva měsíce. No nic, stane se :-)

Pokud někdo za slovo zákon dosadí názor diskuzee většinou dost vázne. Navíc vzhlem k tomu že připravovaný nový zákon v případě hledačů nic neřeší je zatím tahle diskuze hodně akademická. ;-)

Já se omlouvám, mně jde o koníčka taky a plně si uvědomuji vážnost celé situace, jen mně přišlo vtipné jak se rychle situace mnění proto jsem to psal.

To Lukas-Q: Chápeš to naprosto správně a rozumím ti a Elmara bude mít pravděpodobně podobnej názor.
Elmara i konkurent p. Kratochvíl z DW dělaj poměrně hodně pro to, aby se dalo v budoucnu hledat (motivace ke spolupráci s archeologama) a je asi jedno zda z důvodu budoucnosti obchodu, nebo "jen"
koníčku. Bohužel hlavní slovo bude mít odborník-archeolog a pokud řekne ne, tak šmitec.
Bojím se že vzor ze SR může bejt velkou inspirací pro tvorbu zákona v ČR. Pořád jsme tak trochu jeden stát. Nedávno zde byl článek o cestách v krajině a zmiňoval se tam dr. Cílek. Ten v jednom dokumentu řekl, že si tady každej stěžuje na systém a dobu v který žije, ale málokdo dělá něco, aby to bylo lepší.
Nedávno Prahou pochodovali homosexuálové, třeba jednou budou pochodovat hledači a budou pípat "Nechte nás hledat měďáky".

Nedovedu si predstavit,ze za prochazku s detikem dostanu trest v podobe treba verejne prospesne prace nebo podminku,a kdyz mne odchyti zase po tom si pujdu hacnout.

to Elmara-vybrat si sveho archeologa a nabidnout mu spolupraci?

to Sungmanitu- souhlasim ;-)

Smutné na tom je to, že většina doplácí na menšinu které je úplně jedno kde hledají a jak hledají a kterým jsou podobné zákony stejně ukradené.

Za všechno co jsem si koupil na hledání si stát ode mne vzal peníze na DPH,tak mi teď nebude zakazovat hledat.

Kluci tento zákon není žádný konec hledání. Možná to dostane do budoucna pravidla stejně jako rybařina nebo myslivost. A pokud někdo nebude chtít mít problém při hledání prostě bude muset projít školením. Ale je tady naštěstí hodně hledačů kteří už ukázali jak prospěšná ta spolupráce je a tudíž se dnes vlastně za nás detektoráře staví hodně archeologů.

Oni opravdu nechtějí aby se zároveň s detektory prodávali čelovky jako je to třeba na Slovensku. Nikdo hledat nepřestal, jenom se prostě nic nenachází. Je dost možné právě to že všichni na Slovensku to že se nenachází tvrdili vždy byl právě ten problém.

Nečetl jsem teda tu novelu, ale už to jak, jak je postaven současný památkový zákon a hledání, je v podstatě obsahově stejné, jak ten výňatek z novely, tak proč brečíte? Vždyť už to takhle platí léta...

To lesan. Tak jsem si, přiznávám se že zběžně, přečetl platný zákon ve znění pozdějších úprav a nemohu s Tebou souhlasit.
Současný zákon je přísnější pouze v tom že nestanovuje časovou hranici pro to, co je a není archeologický nález. Navrhovaný zákon stanovuje pravidlo že archeologický nález je předmět starší 70let. Co je ale velmi důležité je ustanovení že vyhledávat archeologické nálezy lze pouze v případě archeologických výzkumů. To je, dle mého, velmi důležité a týká se podstaty změny, protože mi hledáme, vyhledáváme předměty. Tohle stávající zákon vůbec neřeší. Uvádí jen že archeologický výzkum, ne vyhledávání, smějí provádět jen pověřené osoby.

Píšu jen v rychlosti, ještě jsem se k porovnání novely se starým zákonem nedostal, je jasné, že bude záležet na výkladu, ale už teď je přece hledání detektorem přestupkem podle památkového zákona. I když jak můžu provádět neoprávněný archeologický průzkum, když nejsem osoba s odbornou kvalifikací a předpoklady (nebo jak je to tam uvedeno), tak ho přece nemůžu provádět ani oprávněně, ne? ;-) a to že to u nás dopadne jak na Slovensku...to by napřed muselo být hledání trestným činem, ale nějak jsem neslyšel, že by se kvůli tomu měl novelizovat trestní zákoník (že jsem to neslyšel neznamená, že se k tomu nepodnikají nějaké kroky)... :-) takže asi tak.

Snažil jsem se najít ve stávajícím zákoně něco o hledání s detektory. Neznám všechny dodatky atp. ale vypadá to že to zákon vůbec nezná, neřeší. Proč by se jinak zdůrazňovalo potřebu klasifikovat hledání s detektory kovů. Nemůže být tedy trestné co zákon nezná.
Návrh zákona to řeší tak, že vyhledávat předměty starší 70. let(archeologické nálezy) je považováno za archeologický výzkum a ten smí provádět jen oprávněné osoby. Tak že asi tak. ;-)

Archeologie a detektoráři Vll Obnova.sk (google) je to starý

Preco sa vzdy k veciam na Slovensku vyjadruju ludia co o tom najmenej vedia? Na Slovensku bol problem, ze sa s archeologmi spolupracovalo a veci sa im nosili! Odkedy sa nenosi a nic nezverejnuje
chcu zakon naopak zmiernit. Cim viac sa s archeologmi spolupracovalo tym viac dovodov mali na sprisnenie zakona. Dokonca tymi nalezmi z tejto spoluprace argumentovali a dokladovali ich pri pretlacani sprisnenia zakona. Tymto celym si asi teraz prejdete aj v CR. Po druhom sprisneni zakona uz nikto nic nikam nema chut nosit. Provokovat fotkami s nalezmi vyhovuje predajcom a nie hladacom.

Nazor na hladanie v CR mate tu : http://www.arup.cas.cz/?p=12890 a je tam uz pomerne dlhu dobu, ale tu sa to ignoruje. Koho nazor je asi tak dolezitejsi? Archeologickeho Ustavu AV CR, alebo predajcu detektorov, ktory tuto problematiku vyklada tak, ako jeho obchodom najlepsie vyhovuje?

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.

Co dělat v případě setkání s nelegálním průzkumem detektory kovů

Prospekci s detektory kovů na území s archeologickými nálezy je třeba považovat za jednu z metod archeologického výzkumu. Územím s archeologickými nálezy se rozumí území či místo původního výskytu archeologických nálezů nemovitých a/nebo movitých, na němž již byly registrovány jakékoliv archeologické nálezy movité či nemovité povahy, na němž je lze odůvodněně očekávat či na němž jejich výskyt není vyloučen. Za území bez archeologických nálezů lze označit pouze takové území, na němž byly prokazatelně odtěženy veškeré uloženiny čtvrtohorního stáří (viz. pravidla archeologického výzkumu čl. l., odst. 3.6.). Podle současné platné legislativy (§ 21, zákon č. 20/1987) je archeologické výzkumy oprávněn provádět pouze Archeologický ústav a organizace, které mají oprávnění vydané Ministerstvem kultury ČR a které uzavřely dohodu o podmínkách a rozsahu archeologických výzkumů s Akademií věd České republiky. Z těchto důvodů je prospekce za pomoci detektorů kovů přípustná pouze v případě, že je součástí archeologického výzkumu splňujícího uvedené zákonné podmínky a v opačném případě je třeba ji považovat za nelegální. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že neobstojí ani běžná výmluva, že hlavním zájmem hledače jsou předměty pocházející z doby relativně nedávné, např. z období druhé světové války, protože i ty jsou podle § 23, odst. 1, zákona č. 20/1987 Sb. archeologickým nálezem. (Archeologickým nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí.). Rovněž je třeba zdůraznit, že při neodborně prováděné prospekci s detektory kovů zároveň hrozí zcela reálné riziko, že řada archeologických nálezů a jejich kulturně historická hodnota nebude rozpoznána a při neodborné manipulaci může dojít, k jejich poškození nebo zničení.
Zároveň je třeba připustit, že legálně lze detektor kovu využít při hledání ztraceného vlastního majetku (klíče, šperk, apod.). Toto vysvětlení lze však považovat za pouhou výmluvu v momentě, kdy hledač při práci používá zároveň rýč, lopatku nebo podobný nástroj, zejména nachází-li se v lesním porostu nebo na zatravněné ploše. Stejně tak ten, kdo hledá například klíče, nemá žádný důvod sbírat tzv. kovový šrot (drobné mince, dráty, plomby, knoflíky) .
Nelegální prospekce s detektorem kovů by měla být posuzována jako správní delikt podle § 39 zákona č. 20/1987 Sb., který umožňuje správnímu orgánu uložit pokutu do výše 4 mil. Kč.
Archeologické nálezy jsou podle platné legislativy majetkem kraje, resp. státu nebo obce. Nelze proto rovněž vyloučit, že v případě objevení archeologického nálezu, hrozí také spáchání trestného činu zatajení věci podle § 219 trestního zákona, případně trestného činu poškození cizí věci podle § 228 trestního zákona v případě neodborné manipulace s archeologickým nálezem. Provádí-li nelegální prospekci přímo majitel pozemku, může se tak dopustit také trestného činu zneužívání vlastnictví podle § 229 trestního zákona. Jak pro zahájení správního řízení, tak i pro trestní řízení, musí být v prvé řadě zjištěna totožnost pachatele a zajištěny důkazy o jeho nelegální činnosti. Z těchto důvodů je třeba dodržet následující postup.

Dovoluje-li to situace, upozorněte na nelegální počínání samotného hledače a požádejte ho, aby své činnosti zanechal a vyhnul se tak represivním opatřením.
Informujte Policii ČR, protože pouze její příslušníci jsou oprávněni zjišťovat totožnost osob. Při telefonátu musíte uvést, že jste svědky porušení zákona a že hrozí rovněž spáchání trestného činu. Zároveň je třeba vyčkat příjezdu hlídky, která zjistí rovněž i vaši totožnost. Vaše svědecká výpověď je pro další šetření klíčová.
Pokuste se činnost hledače fotograficky dokumentovat. V případě, že jej policisté nezadrží přímo na místě, může být fotografie hledače v kombinaci s fotografií např. vozidla vodítkem ke zjištění totožnosti.
Pokud jste zaznamenali, že daná osoba nalezla a sebrala při provádění prospekce nějaké předměty, upozorněte na tuto skutečnost příslušníky Policie ČR a požádejte je o zajištění těchto

předmětů, protože mezi nimi mohou být i archeologické nálezy. Jsou-li u hledače zjištěny jakékoli archeologické nálezy, je smysl jeho činnosti nepopiratelný.
Vzhledem k tomu, že zákon č. 20/1987 Sb. nemusí být vyšetřujícím orgánům dostatečně známý, budete v rámci policejního šetření patrně požádáni o vysvětlení nebo předvoláni k jeho podání. Při tomto jednání Policie ČR zajišťuje důkazy pro další šetření. Vedle svědecké výpovědi můžete být požádáni a fotografickou dokumentaci a o doklad, že místo nelegální prospekce je místem s archeologickými nálezy. Pro tento účel lze využít databázi NPÚ Monumis, pokud se jedná o místo s vyhlášenou kulturní památkou nebo její okolí, a výpis o archeologických nálezech z katastru dané obce z Archeologické databáze Čech (o ten lze požádat pracovníky Archeologického ústavu AV ČR v Praze).
Při podání vysvětlení nezapomeňte požádat, že chcete být o výsledcích šetření informováni.
Jste-li odborníci v oblasti archeologie a památkové péče, evidujte případy nelegálního využití detektorů ve Vašem regionu (datum, hodina, místo – nejlépe v souřadnicích, jméno osoby – pokud ho zjistíte, její automobil atd.). Opakované zjištění stejných osob a automobilů může být v budoucnu cenným vodítkem k identifikaci nezákonného jednání.

PeMa, super ! Ještě tam chybí: Pokud detektorář neuposlechne a neodevzdá nalezené předměty, dostane kulkou mezi lopatky nebo lopatkou mezi kulky ! :,-(

Já nevim, tenhle článek je docela starej a objevuje se tu pořád dokola. Ale nemyslím si, že by to zde k takovému stavu dospělo. Moje osobní zkušenost s archeology je zatím veskrze pozitivní.

Souhlasím ,Z archeologem zpolupracuji tady u nás a dokoce mě párkrát pozval na vykopávky sídliště, projít to detíkem. Spolupráce oboustranná a super. 8-)

Nie je to clanok je to vyjadrenie archeologickeho ustavu akademie ved CR a datum tam vidim tento:

Posted in archiv tiskových zpráv za rok 2012, tiskové zprávy, tiskové zprávy | Žádné komentáře »
co dělat v případě setkání s nelegálním průzkumem detektory kovů

leden 22nd, 2012

Takze dva roky stare vyjadrenie je stare a fajka zhasla....

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na LovecPokladu.cz účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru