Hradiště Štěpánovská hora a Hradišťany

Kategorie: Hrady, hradiště a zaniklá místa , Nálezy a záchranné výzkumy v ČR a SR , Recenze knih

Chtěli bychom Vás upozornit na dvě krásné knížky, které nedávno vyšli. Na výzkumech obou hradišť se podíleli hledači ze Seveřanu a Archeo LP 2010. A tak jsme zase nějakým střípkem přispěli k obecnému poznání.


Nové publikace přináší odpovědi na otázky, kde se na Teplicku nachází nejvýše položené hradiště doby bronzové v Čechách a k jakému „hrůznému“ účelu tato mystická lokalita sloužila. Dozvíte se také, kde na Teplicku najdete jednu z největších pevností doby bronzové v Čechách a co způsobilo pád tohoto nedobytného hradiště. Knihy si můžete v omezeném nákladu zakoupit v recepci teplického muzea. Na dobírku knihy nezasíláme! Děkujeme za pochopení. Neváhejte, knih je v prodeji, bohužel jen několik výtisků. 

Hradiště Hradišťany. Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2017-2020)

Kniha prezentuje výsledky nedestruktivního archeologického výzkumu, který probíhal na hradišti Hradišťany v letech 2017-2020 v rámci intenzivní mezioborové spolupráce. Hradiště Hradišťany představuje nejvýše položené hradiště z období mladší doby bronzové. Samotné hradiště bylo podrobně popsáno a archeologicky zkoumáno pomocí mikrosondáže a detektoru kovů, díky čemuž byl získán vhodný datační materiál, který se vesměs shoduje s poznatky z archeologického výzkumu z roku 1951. Na lokalitě byl proveden také geofyzikální a geochemický průzkum a hradiště bylo posuzováno rovněž z hlediska hydrologie, pedologie, geologie či astronomie. Pomocí lidarových snímků byl podrobně analyzován fortifikační systém hradiště.
U bronzových artefaktů byla provedena také analýza prvkového složení a zkoumány byly rovněž traseologické stopy.
Šteffl, J. a Hentschová, R. (eds.). Hradiště Hradišťany. Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2017-2020). Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2021.188 s. ISBN 978-80-85321-92-0. Cena 350,- Kč.

Hradiště Štěpánovská hora. Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2016-2020)

Kniha prezentuje výsledky nedestruktivního archeologického výzkumu, který probíhal na hradišti Štěpánovská hora v letech 2016-2020. Na tomto výzkumu se podílela řada odborníků z mnoha vědeckých institucí. Štěpánovská hora představuje jednu z největších pevností pozdní doby bronzové v Čechách a dosud stála, poněkud neprávem, ve stínu protějších turisticky známějších Hradišťan. Její význam navíc podtrhuje přítomnost vodních zdrojů, kterým byla věnována značná pozornost. Cílem výzkumu bylo co nejpodrobněji zachytit podobu a dnešní stav hradiště, určit jeho stáří, pokusit se nastínit dřívější podobu fortifikačního systému a stanovit účel hradiště. Samotný výzkum byl veden zejména nedestruktivními metodami, na lokalitě byl proveden podrobný povrchový průzkum, zahrnující také geofyzikální metody, zkoumány byly také archeobotanické vzorky a hradiště bylo posuzováno rovněž z hlediska hydrologie, pedologie, geologie či astronomie. Celý areál hradiště byl také velmi podrobně analyzován na základě lidarových snímků.
Kniha se zabývá také problematikou tzv. spečených valů a zveřejňuje nalezené artefakty. Bronzové předměty byly analyzovány z hlediska traseologie a prvkového složení.
Šteffl, J. a Hentschová, R. (eds.). Hradiště Štěpánovská hora. Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2016-2020). Most : Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v.v.i., 2021. 231 s. ISBN 978-80-86531-23-6. Cena 350,- Kč.

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

V chatu není žádný příspěvek.

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru