Od roku 1997 bylo Anglii objeveno přes 11 000 zákonem uznaných pokladů detektorem kovů

Kategorie: Poklady , Nálezy a záchrané výzkumy v zahraničí , Nálezy nejenom s detektorem ve Velké Británii a Irsku

nález detektorem kovů

Program Portable Antiquities Scheme (dále PAS) vyhodnotil 20 let od jeho založení. Výsledkem je mj. veřejně dostupná databáze nalezených artefaktů, nových archeologických lokalit a nálezů, která ke dnešnímu dni čítá  bezmála 1,5 milionu objektů, desítky spolupracujících archeologů v celé zemi, stovky zapojených muzeí a institucí, statisíce spolupracujících lidí z řad veřejnosti včetně desítek tisíc dětí.

Co je PAS

PAS zaznamenává archeologické artefakty z nálezů veřejnosti (nejčastěji detektorem kovů), rozšiřuje znalosti, vypráví příběhy historie a podporuje zájem veřejnosti o minulost. Jedná se o partnerský program, který je spravovaný Britským muzeem a Národním muzeem Walesu. PAS spolupracuje s nejméně 119 národními a lokálními partnery, disponuje vlastní sítí 40 lokálních styčných důstojníků (FLO), kteří s řídícím centrem PAS propojují další externisty, jako jsou odborní poradci, stážisté a dobrovolníci…

Hlavní úspěchy

Od vzniku PAS v roce 1997 do roku 2017 bylo zaznamenáno více 1 120 000 archeologických nálezů objevených veřejností (ke dnešku 1 477 727). Tyto nálezy prezentuje v on-line veřejně dostupné databázi, která pomáhá identifikovat nová archeologická naleziště a přepisovat chápání minulosti. Z 10 530 nálezů prohlášených za poklad, které byly do roku 2017 zaznamenány díky PAS, získalo dosud 37 % pokladů celkem 215 muzeí napříč celou Anglií a Walesem pro veřejné výstavy.

PAS vychází z podobného systému záznamu nálezů, jaký už je využíván např. ve Flandrech, Dánsku, Nizozemsku či Finsku. Nasbíraná data, která jsou mj. využívána institucí Historic Environment Records (HERs), pomáhají chránit historické souvislosti a informovat archeologické pracovníky. Jsou pro archeologický výzkum velmi důležitá, o čemž svědčí i fakt, že byla využita v nejméně 455 výzkumných projektech, včetně dvaceti rozsáhlých výzkumů či 95 doktorandských prací.

Kodex pro zodpovědné detektoristy v Anglii a Walesu, který sestavil PAS, poskytuje základnu metod a osvědčených postupů při vyzvedávání archeologických nálezů, díky čemuž jsou každoročně zachovány tisíce nálezových situací pro potřeby archeologie.

Zapojení veřejnosti

PAS pomáhá vytvářet partnerství na lokální i národní úrovni mezi všemi, kteří se zajímají o archeologické nálezy za účelem sdílení znalostí o minulosti. Prostřednictvím národního programu je možné, aby PAS a jeho partneři spolupracovali se stále rostoucím počtem lidí. Klíčovou roli hrají styční důstojníci z řad archeologů, kteří se prostřednictvím svých hostitelských institucí a lokálních organizací spojují s místními lidmi a sdílejí své znalosti archeologie a historie. PAS také sestavila společně a Asociací lokálních archeologů, Radou pro britskou archeologii, Historií Anglie a Společností muzejních archeologů pokyny pro oblíbené hromadné detektorové „rally“ akce v Anglii a Walesu.

V posledních pěti letech PAS přímo zapojila 326 400 lidí včetně 57 500 dětí prostřednictvím PASt Explorers, čímž rozšiřuje svou dobrovolnickou základnu a poskytuje lidem nové příležitosti k jejich zapojení do archeologie. Obrovský zájem potvrzuje statistika návštěvnosti webu s databází nálezů, které za 7 let vidělo více než 2 255 000 unikátních návštěvníků. Prostřednictvím vlastní sítě styčných důstojníků má PAS přímý a soustavný kontakt s 55 muzei, 64 organizacemi a 197 detektorovými kluby. Pro rok 2020 počítá s přijetím nejméně 500 nových dobrovolníků pro práci v terénu.

Ochrana kulturního dědictví

PAS hraje zásadní roli ve spolupráci archeologů s nálezci a vlastníky půdy a při poskytování poradenství s cílem ochránit archeologický kontext a památky. Je také členem kontrolní komise a pracovní skupiny, která má za úkol sledovat nelegální trestnou detektorovou činnost – např. nelegální vykrádání archeologických lokalit a prodej archeologických artefaktů. Tuto aktivitu koordinuje s policií a dalšími institucemi. Vytvořila spolupráci s kolegy ze Severního Irska, Walesu a Skotska radu, která hlídá aukční servery (včetně eBay, se kterým má dohodu o monitorování) a skupiny i jednotlivce, obchodující s archeologickými artefakty.

Je nesporné, že díky aktivitě PAS a spolupráci s detektoristy bylo zachráněno obrovské množství pokladů, došlo k objevení mnoha nových archeologických lokalit a nesčetněkrát bylo posunuto chápání minulosti. Přímo Národní muzeum v Londýně používá termín „přepisování historie“.  Přínos programu je vidět v každoročních výročních zprávách. Stovky tisíc lidí se zájmem o historii, kteří s muzei spolupracují, namísto toho, aby nálezy bez kontextu končily kdesi v šuplíku a v horším případě na aukcích v zahraničí, miliony hlášených nálezů, desítky tisíc uznaných pokladů, které posouvají dosavadní znalosti a stovky tisíc nových zájemců o archeologii a historii – to vše jsou nezanedbatelné benefity, které PAS přináší.

Slovo závěrem

V anglických zemích je poznání historie chápáno (na rozdíl od nás) jako veřejné a dostupné pro všechny bez rozdílu. Archeologické lokality s nálezy jsou perfektně mediálně prezentovány, eliminuje se tak riziko jejich narušení a zvyšuje zájem o poznání vlastní minulosti. Archeologové se snaží neustále přibližovat svou práci laikům a veřejnosti, často bývají vysílány živě přenosy z laboratoří, přednášek apod. Archeologové z PAS jsou v každodenním styku s lidmi v terénu, ve školách a detektorových klubech. Školí, pomáhají, jsou k dispozici při nálezech, které zaznamenávají a předávají do muzeí. Systém pozitivní motivace spolupráce a vzdělávání se ukazuje jako velmi úspěšný. Nezbývá než doufat, že se namísto nekonečných dohadů a vymýšlení vymyšleného dočkáme podobného systému i u nás.

Roman Němec

Zdroje: finds.org.uk, britishmuseum.org

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Je to super systém. Díky naší mentalitě (ne pouze lidí kteří o tom rozhodnou) u nás to vidím pravděpodobněji na úplný zákaz. Že bude potřeba být registrován,školit se a spolupracovat popř. i platit si členství v nějaké organizaci tak v to jen doufám.

Myslím že každý detektorista by to jen uvítal ✌️

Díky za článek, doufat.... :-)

Heský :-D

Kéž by to bylo možné i v Česku za 32 let se toho ztratilo už dost a to nenávratně a pokud nebude jiná cesta jako tato nebo na Slovensku bude to stejné ne-li horší příkladů mají dost vybrat tu správnou je jen folmalita to zkopírovat čím dříve tím lépe detektoristů přibývá a bude zle pro artefakty které skončí jinde než by mohly 8-)

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru