U obcí Lety a Čimelice na Písecku začal záchranný archeologický výzkum

Kategorie: Akce LP a Archeo LP 2010

U obcí Lety a Čimelice na Písecku začal záchranný archeologický výzkum při dostavbě dálnice D4, který s dalšími subjekty provádí Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Je pravděpodobné, že kromě několika již známých lokalit, stavba zasáhne i další naleziště, která nejsou doposud známá. Pro archeology se jedná o jedinečnou příležitost dobře poznat poměrně rozsáhlou část zdejší krajiny. Zároveň je to i velký závazek, protože veškeré archeologické situace budou stavbou zničeny a jediná možnost dochování informací, které obsahují, je jejich precizní dokumentace. Klíčová je právě samotná identifikace archeologických lokalit a nalezišť a k té v dnešní době výrazně napomáhá prospekce pomocí detektorů kovů. Právě v místech, kde bude dálnice probíhat se negativně projevuje to, že se jedná o oblast, která je už několik desítek let cílem hledačů militarií. Společně s desítkami tisíc válečných artefaktů ze země odešla i značné množství pravěkých a středověkých předmětů. Přestože byl fond kovových předmětů výrazně ochuzen, součástí nynějšího výzkumu je i intenzivní detektorový průzkum doplněný o průzkum pyrotechniků, kteří vyhledávají a zneškodňují munici, která se v oblasti stále poměrně často nachází.

Bohužel hned první dny po skrývce zeminy došlo k narušení plochy výzkumu detektoráři, kteří po sobě zanechali několik děr. Přestože jsme předpokládali, že k tomuto může dojít, do poslední chvíle jsme věřili v rozum a slušnost hledačů. V současné době jsme nuceni přijmout opatření, která eliminují nebezpečí poškození archeologických situací a zcizení nálezů. Archeologické situace a nálezy, které vypovídají o minulých dějích, mohou pocházet i z 20. století – v našem případě se jedná o pozůstatky závěru 2. světové války. Dříve nebyl většinou ze strany archeologů o tyto věci vážnější zájem, nyní jsou druhoválečné situace (bojiště, zajatecké tábory, válečné hroby…) regulérně zkoumány. Naším cílem není chytat a trestat detektoráře, ale existuje jistá hranice, kterou si musíme bránit a ta je zde jasně vymezená cedulí se zákazem vstupu. Nepovolaným osobám je vstup na plochu výzkumu a staveniště zakázán, o svévolném hledání nemluvě.

Největší problém vězí v tom, že podstatné můžou být i na první pohled banální věci. Různé fragmenty předmětů, které sami o sobě nemají žádnou hodnotu, můžou přinést skvělé výsledky, pokud jsou nalezeny v nepoškozeném archeologickém kontextu. Mohou pomoci s datováním dalších nálezů, nebo naopak u různých artefaktů, které se běžně nacházejí, ale neznáme jejich stáří a funkci, můžeme tyto informace odhalit. V jižních Čechách se díky kyselým půdám rychle rozkládají kosterní pozůstatky a např. bronzová záušnice nebo železný nůž může být jediným zachytitelným nálezem raně středověkého pohřebiště. Soubory nálezů podkov a kování vozů nám pak mohou odhalit středověkou komunikaci. Případů, kdy kovové artefakty hrají důležitou roli při archeologickém výzkumu, je celá řada.

Tento článek je především apelem na vás, kteří nechodí s detektorem pouze za účelem osobního profitu, abyste působili na své okolí a neostýchali se odsoudit bezohledné a neetické chování některých hledačů a snažili se o to, aby na detektoring nebylo nahlíženo v negativním světle. Zřejmě každý ve svém okolí má někoho, kdo neví jak se při hledání chovat a přecházet to mlčením je minimálně v jeho očích schvalování takového jednání. V případě, že někdo bude hledat na ploše výzkumu, nejenom že se vystavuje nebezpečí vysokých sankcí, ale především ohrožuje výzkum, ve kterém je neuvěřitelné množství hodin lidské práce a spousty úsilí. Situace, kdy před koncem směny jsou z archeologických objektů vyjímány kovové předměty aby nedošlo k jejich odcizení a poškození ostatních nálezů, působí bizarně, ale bohužel se stala zcela běžnou a neuvěřitelně nám komplikuje práci. V neposlední řadě je důležité, že ničení společné historie je těžko obhajitelné před veřejností a tím pádem i před jejími zástupci, kteří navrhují a schvalují zákony.

Tomáš Hiltscher
Prácheňské muzeum v Písku

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

ToLP: To, že se do výzkumu neleze je jasná věc, kterou snad naprostá většina hledačů respektuje. S Tomášem jsem si volal a snad by tam měla být možnost si na smlouvu s detektorem dát i nějakou brigádu. Což myslím může být zajímavé pro místní kluky a holky. Ale to bych tady pak potvrdil, až to bude aktuální. ;-)

Tak vychodit zjevně připravenou lokalitu je prasečinka. Ale když se archeo Jižních Čech bojí, že o lokalitu přijdou, nebo že to nestihnou, proč nepožádají, neumožní amatérským hledačům se zapojit, stejně jako Hradecké muzeum ? Za tři dny našli tolik, co by hledali roky.

Ahoj Tomáši
Věřit v rozum a slušnost hledačů je krásná ale naivní představa. Morální rozpoložení našeho národa je nejhorší za posledních 100 let, lidem není nic svaté. Mnoho, mnoho lidí žije okamžikem, po nás potopa.
Jak jsem ti psal, „brakteátové“ pole je posečené pár dnů a denně se tam střídají hledači. I v tuto chvíli nějaký zlatokop hledá kousek svého štěstí. Už to neřeším a ani tě s tím neotravuji.

Jinak pěkný článek, jistě zajímavý výzkum. Ale tlačí vás čas, což ubírá na potřebném klidu.
Přeji úspěšný výzkum. R.

Tyto apely jsou IMHO téměř neúčinné. Přečte si je jen menšina hledačů a to ještě spíše těch, kteří už se orientují. Jediné, co by dávalo smysl, by bylo nahnat tam amatérské spolupracovníky, jak píše Ondy.

Přesně jak píše Feek. Těch co se to týká, ty to nečtou. A nás normální to jen nasere stejně jako archeology. A přesně to se stalo, článek mě jen nasral. Zaprvé že nám pár blbců dělá ostudu .A za druhé že to pak udělá zle klukům, co tím směrem jezdí hledat.

Ahoj Tomáši,to že tam vlítnou nějaký blbci lačnící po věcech z WW2 byla skoro jistota.Tak jako k Romanovi na pole za barák pro trhačky.Jak jsme se bavili rád bych pomohl ale už nejsem OSVČ a doma je malá takže času je pomálu a nechtěl jsem nic slibovat.Jak bude čas(asi až po Kestřanech) rád se zastavím na kus řeči a třeba i pomůžu ;-)

plně s tím souhlasím a jen mě napadlo, většina detektorů pracuje v celku úzkém pásmu frekvencí (dejme tomu od 5 do 30kHz). Tak by nemusel být velký problém zbastlit takovou rušičku, kterou tam po odchodu zapnou a tím pádem si nikdo ani neškrtne. Třeba to vidím moc snadně.

To Namor: slovy Mejly Hlavsy "Národ možná na kolenou je, ale mi ne!". Tak to tady neházej do jednoho pytle. ;-)

Elmara - napsal sem mnoho, ne všichni. Nebuď vztahovačný ;-)

Já tam teda nebyl viděl jsem hledače jen z auta ale za mě lepší darovák u mě než u archeologa,a ta šance tam je

Kaminski-já mám z tebe rozporuplné pocity z toho co jsi napsal.K archeologii patří i vyzvedávání hrobů německých vojáků před rabovači.To mi chceš říct že schvaluješ rabování?To je jako by si se zastával těch co narušovali po nocích dohledávku brakteátů u namora nebo těch co vlezou do rozdělané mohyli atd.Raději ať to mám já než archeolog o:-)

jakokokos.....děkuji za článek....namor...cau Romco moc tě zdravím,nechtěl jsem se k tomuto článku radši vyjadřovat,ale nedalo mi to a musím s tebou plně souhlasit.Mnoho z těch co chodí s detektorem by se mělo nad sebou zamyslet a sáhnout si do svého svědomí.Pro spoustu z nás je historie koníčkem a získání si důvěry při spolupráci s archeology veliká čest,bohužel pro někoho je to pouze možnost jak se obohatit nebo zviditelnit,tečka.A to mluvím teď radši pouze o detektoringu,protože lidé všeobecně si přestali vážit úplně všeho,nač se dá vzpomenout,od práce počínaje končíc mezilidskými vztahy,proto nemá radši cenu nic více rozebírat a kazit si náladu nad něčím co je pouze v každém z nás.Tak snad nás toto jednání v budoucnu nepošle do kolen a pro slušné hledače historie zbyde ještě kousek té radosti ze života.Romco tobě a všem ostatním zde,přeji z celého srdce jak pevné zdraví,tak i spousty krásných nálezů.Jednorukey

Na téhle lokalitě byl za posledních 20 let snad každý kdo hledá válku.... A najednou je to rabování...

JohnDeeere-ja pocházím kousek odtud a nebyl jsem tam deset let.Rabování a zhovadilost je to až teď ve chvíli archeologického průzkumu.To je jako by pár hledačů z okolí navštěvovalo x let jedno pole.Jednou se tam pak najde rozoraný depot,archeologové na tom začnou pracovat a ty jim tam do toho vlezeš že už si tam někdy hledal a teď ti to při skrývce půjde líp.

To JohnDeere: tak u borce jako ty bych čekal, že rozdíl mezi stavem, kdy je stažená ornice a jsi na kulturní vrstvě a kdy chodíš po polích a hledáš postrácené odznaky poznáš. Nebudeš tam tak hledat "válku", ale latén a germány. Když je v takových místech vyrubeš, bez toho aby se nález na místě zpracoval, tak je to prostě v prdeli. Slušný hledač tam nepoleze a nebo si dohodne hledání. (pokud by měl někdo zájem, mám telefoní číslo a email a archeologa, tudíž mi můžete napsat do obálky).

Elmary, já to blbě pochopil... Myslel sem ze se to vztahuje i na ty odznakové žně co tam proběhly, a ty stály za to.... :-)

Jednorukey - ahoj, ahoj kolegáčku.
Je to prostě tak, bohužel. Nejsou všichni samozřejmě tací ale většina lidí se tak, jak jsem napsal, prostě chová. Vyhozené odpadky ve škarpě, posprejované budovy, poničené památky, nedopalky ve městech, odpadky okolo a ve vodních tocích, zmíněné hledání na tabu lokalitách, nezahrabané díry, ničení soukromého majetku. A těch, co si neváží ničeho a nikoho, je skutečně mnoho. Stokrát víc než za bolševika (safra... , to jsem snad neměl tady ani psát. Ale co, jsem stará struktura, tak už... ). Taková je prostě doba.

Kolega z práce chová dobytek a začal mu po loukách jezdil týpek na čtyřkolce. Vyčíhal ho, dal mu po tlamě a ohnul mu na čtyřkolce řídítka. A řekl bych, že to dopadlo pro něj moc dobře.
Za doby starých sedláků by skončil s vidlema v břiše. Bez pardonu.

Jednorukey, mnoho zdaru přeji a pěkné nálezy ;-)

Dokud se válka do 20 let nevytáháne ze země nic z ní nebude.Material neokecáš

Severočeská muzea udělala akci ,kde lidi za odevzdání války dostali na rok vstup do muzeí zadarmo.Ted se tam válí v depozitu přepravky odznaků. I tak může válka skončit.

To Kim: o tom jsem nikdy ani neslyšel. Máš na to nějaký odkaz?

Elmara:kamarám jim stěhuje knihovny z muzeí do muzeí tak popisuje co tam mají a jak to získali.

Kamarád sakra ten telefon je ale blb

Já jsem o ničem takovém neslyšel. A jsem v oboru natolik dlouho, že si neumím představit válkaře, co odevzdává odznaky za vstupné zdarma. Ty někoho takového znáš? :-).

Je to asi taková představa, jako že miliardář už nepotřebuje peníze. Jak řekl nesmrtelný Warren: "Znáte někoho, kdo má miliardu dolarů a nechce mít dvě?"

Tím tedy nevylučuji, že se to stalo. Dnes je možné vše, žijeme v převratné době... :-)

Nevím fotky těch přepravek jsem dostal na watsap a asi takový jsou.Ja to ale nejsem a nebudu.

Ta válka si myslím bude i v tyhle vrstvě když se dřív oralo hluboko bylo to léta otočený dole

No diskuse je zajímavá. Myslím si, že z mého pohledu tam ohledně války už bude úplný hovno. Kdo pamatuje počátky chození okolo dudákštráse tam už dneska nepůjde. Oblast mezi Milínem a Čmelákovicema je vytěžená. Na ty fotce je vpravo sloup vysokyho napětí a ten kdyby mohl vyprávět co se u něj našlo tak by to bylo na knížku. Tam už teď chodi jen nováčci, kteří slyšeli, že okolo čtyřky se našla válka. To jsou ty důsledky covidovy nudy doma a volnočasových rodinných aktivit s detektorem v ruce. Nějaký archaci už se rejpou v šutrech za Milínem ale český neumej. Jestli někdo hledá válku okolo stavby dálnice u Čimelic tak je to holej nesmysl. I když dneska je válka i shnilej kropenac. Poslední zakopy byly na Letech před pumpou Slovnaft. Tam jsem i v rámci lonskeho zachranaku něco po veprich našel. Jak to dopadlo nevím. Dělali to zipaci. Dost zajimavy bylo kamenný zavazi od Zbenic a pro mne nejhezčí byly ve čtvercich odkrytý zbytky kamenné zdi. Byly to kameny z bílého vápence. Ten v okolí není. Proběhl jsem na žádost s detikem okolí a žádný kov. Čekal jsem jak se vyvine průzkum oné zdi. Průzkum nakonec provedli lžíci od bagru. A tím můj zájem o pomoc "odborníkům" vyhasnul. Výkopy vedl Ukrajinec a práci vykonávaly bulharske romky.
Jestli někde něco z války bude, tak až se na letske křižovatce sundá asfalt a odkryji se původní pangejty. Ty jsou plný. Nacházel se do nich všechen bordel z okolí silnice, posypaly sterkem a rozšířila se silnice. Tam bych tomu ještě věřil. Tam to něco může vysypat.
A kdo viděl dobové fotky z tyhle ustupovky ví, že skopcaci leželi kam oko dohledlo. Takže čím od čtyřky dal tím líp.
A z opravdove historie jsem zvědav na případné nálezy odborníků od Zalužan. Tam by něco po Římanech nebo keltech mohlo padnout. Hnedka vedle měli Římani tábor s barákama na kůlech.
Takže jestli někdo pojedete na válku na současnou stavbu dálnice, vezměte si toaletní papír, ať si na konci hledání ten nález můžete alespoň šetřit z rukou. :-D :-D

Waffen, ještě vloni padly na kótě kus odsud u putiky.... Však víš kde, docela hezké frčky školy SS :-)

Tak žádná škola a nebo ofiko s archelogy. :-) Nedělejme si kluci ostudu 8-)

waffen - Čmelákovice :-D :-D Dobrý, slyším prvně.

Johne wono u ty putiky toho na ty louce padlo víc. Ale já válku před lety opustil a i když mám strakonickou za humnama tak mě tam nikdo nedostane. Navíc chození po poli je pro silný jedince a to já nikdy nebyl. I když nedávno padnul u Čimelic darovak tak mě to neprinuti zapnout klacek. Osobně si myslím, že návštěva staveniště čtyřky je pro každého ztráta času. Jsou daleko zajímavější místa pro valkare.

Právě teď se na skrývce pohybuje detektorář s titulem Judr. a školí tam cajty ze zákonů.
Ti právníci, to jsou hrozné ku.vy vychcané :,-(

Namor.... Na běžné polní hledačce by byl za hrdinu.... No tady asi ne :-)

Asi nějak tak :-)

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru